Varför mår ungdomar som de gör? Nu tar vi reda på svaret

Nu under hösten deltar Danderyds kommun tillsammans med Täby, Vaxholm och Vallentuna i ett forskningsprojekt med fokus på ungdomars mående. Tio ungdomar i varje kommun som är födda 2006 kommer att intervjuas.

Forskarna vill ta reda på hur ungdomarna mår och vad som påverkar deras mående. Inom ramen för projektet kommer fem flickor och fem pojkar i Danderyd att intervjuas. Dessa ska vara bosatta i kommunen, födda 2006 och nyligen ha börjat årskurs 9.

Intervjuerna utförs av företaget Ipsos. De kommer under de närmaste veckorna att ringa runt till slumpvis utvalda vårdnadshavare med barn i målgruppen. Som vårdnadshavare kommer du då att få frågan om du vill att ditt barn deltar i studien eller inte.

Deltagandet är anonymt och en ersättning på 400 kr utgår. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta.

Har du frågor eller funderingar kring studien hör av dig till ungdomschef Jonas Jonsson.

jonas.jonsson@danderyd.se

Bakgrund till forskningsprojektet

Fyra kommuner i samverkan

De fyra kommunerna Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd vill få en ökad förståelse kring de oroande resultat som de ser i den del av Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har starka samband med hur man trivs i skolan och i arbetslivet. Det kan vara känslor av utanförskap, ensamhet och att vara mindre värd.

Projektet innefattar en kartläggning med datainsamling, analyser av data, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.

En del i strategin för barn och unga

Forskningsprojektet ingår i Danderyds kommuns strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Denna strategi har kommunledningskontoret i samråd med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen.

Strategin syftar i huvudsak till att öka barns och ungas förutsättningar för en god hälsa och framtidstro, vilket i nästa steg ger dem bättre möjligheter att tillgodogöra sig utbildning, arbeta och skapa hållbara sociala relationer.

Mer information om kommunens arbete för ungdomar