Vendestigens Förskola och Skola flyttar in i del av Vasaskolan

Som ett led i att anpassa antalet elevplatser efter antalet elever som finns på skolorna i Djursholm, har det blivit klart att Vendestigens Förskola och Skola flyttar in i ett av husen på Vasaskolan.

Danderyds kommunala skolor i Djursholm har under de senaste åren haft ett överskott av elevplatser i förhållande till antalet barn som väljer att gå i skola där. Detta har lett till att kostnader har gått till lokaler som inte används och att flera av skolorna har gått med stora underskott. Samtidigt har Vendestigens Förskola och Skola haft en önskan om att flytta ut ur sina lokaler på Vendevägen.

Nu har det blivit klart att Vendestigens Förskola och Skola från och med hösten kommer att hyra en del av Vasaskolan. Lokalen består av nedervåningen i det hus som kallas Bullerbyn. Övervåningen i huset kommer tills vidare och så länge behovet kvarstår att nyttjas av Vasaskolan.

Det hyreskontrakt som har skrivits mellan Vendestigens Förskola och Skola och tekniska kontoret gäller från och med den 1 augusti och under fem år, med möjlighet till förlängning.

Flera anpassningar av Bullerbyn kommer att göras för att verksamheterna ska kunna dela på huset men samtidigt vara åtskilda. Barn och elever från Vendestigen kommer att ha en egen skolgård, men äta lunch i Vasaskolans matsal och även använda Vasaskolans slöjdsal och gymnastiksal. Ett samverkansavtal kring detta kommer att tas fram.

- Det känns verkligen förmånligt att vi får möjligheten att hyra undervåningen i Bullerbyn. Det är stora fina lokaler som passar vår verksamhet utmärkt. Närheten till idrottshall, matsal och slöjdsalar ser vi också som en fördel. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Vasaskolans elever och anställda, säger Eva Ekendahl, Vendestigens Förskola och Skolas ägare och rektor.

- Det är naturligtvis jättebra att vi nu har fått in en hyresgäst som kommer att bedriva skolverksamhet i en av våra fina lokaler, som vi framöver inte kommer utnyttja tillräckligt själva. Det finns förstås stora utmaningar med den här typen av upplägg, men jag ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete med Vendestigens ledning, säger Kent Henningson, bildningsdirektör i Danderyds kommun.