”Vi gjorde fel bedömning”

Med anledning av brister i hanteringen av eken som tagits ner på Kaptensbacken vill Anna Tengelin Skoog, Tekniska kontorets direktör, kommentera händelsen.

Jag förstår att eken som tagits ner har väckt många känslor och frågor. Jag vill därför förklara vad som hänt och vad vi gör för att det inte ska hända igen. Framförallt vill jag vara tydlig med att vi har gjort ett antal felbedömningar i detta ärende. Det beklagar jag djupt.

Vi gjorde bedömningen att det fanns ett akut behov att ta ner trädet eftersom det kunde bli en säkerhetsrisk. Säkerhet är prioriterat och om det finns fara för människors liv och hälsa ska vi agera. Här gjorde vi fel bedömning, i efterhand har det visat sig att situationen inte var akut.

Kommunen arbetar aktivt för att främja biologisk mångfald och vår utgångspunkt är att inte ta ner träd i onödan. Vi gjorde en bedömning om ekens skick som i efterhand har visat sig vara fel.

En inmätning som gjordes tidigare denna vecka visade att merparten av eken inte stod på kommunens mark. Det ska inte få hända. Vi har nu en dialog med de drabbade fastighetsägarna om den fortsatta handläggningen av ärendet.

Jag är inte nöjd med hur vi har hanterat det här ärendet. Vi kommer att se över tekniska kontorets arbetssätt och rutiner för liknande situationer gällande särskilt skyddsvärda träd. Vi för också en dialog med länsstyrelsen och kommer att skicka in en redogörelse till dem.

Det är också olyckligt att vi gick ut med information förra veckan innan vi hade hela bilden klar för oss. Vår ambition var att snabbt informera och vara öppna med vad som hänt.

Anna Tengelin Skoog

Teknisk direktör

Tekniska kontoret, Danderyds kommun