Vi har fullt pådrag på snöröjningen

Just nu är alla våra snöröjare ute och jobbar för fullt med plogning och sandning av våra vägar. Vi fortsätter att arbeta tills alla gator och torg i hela kommunen är röjda. Det tar det cirka tolv timmar efter att snöfallet har upphört innan vi har plogat samtliga gator i kommunen.  

Snöplog på vinterväg i Djursholm. Alice Tegners allé.

Vi prioriterar gång- och cykelvägar samt gator som används av många eller är avgörande för till exempel kollektivtrafik, exempelvis:

  • Bussgator
  • Huvudgator
  • Torgytor
  • Danderydsterminalen
  • Mörby centrum

Därefter snöröjer vi gator i kommunens bostadsområden.

Du har ansvar för din egen fastighet 

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att skotta bort eventuella snövallar som uppkommer efter plogning längs infarter och/eller fastigheter samt snöröja och halkbekämpa intill din fastighet för att du ska kunna få din post levererad och ditt avfall tömt som vanligt – och givetvis för att undvika olyckor. Det gäller även om din infart ligger på kommunal mark. 

Se till att det finns gott om plats runt din postlåda och avfallskärl så att det är lätt att komma fram och sanda så att det inte finns risk för att halka. Ta även bort snön på avfallskärl och postlåda. 

Illustrationer/film: Uppsala kommun

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med snöröjning i Danderyd, vem som har ansvar för vad samt tips om vad som kan vara bra att tänka på i vinter.

Vinter i Danderyd