Många var nyfikna på Danderyds framtid

Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande, talade nyligen vid kommunens företagsfrukost om Danderyds möjligheter att ligga i framkanten i stället för att backa in i framtiden: ”Vi har ett fantastiskt sjukhus som behöver plats att utvecklas genom en ny detaljplan. Här finns möjlighet för näringslivet att spela en viktig roll.”

Näringslivschef Anna Wallin och Staffan Lind, översiktsplanerare.

Kommundirektör Johan Lindberg betonade vid träffen att Danderyds kommun står inför stora demografiska utmaningar som sätter press på välfärden. Han berörde också kommunens planering utifrån en förändrad omvärldssituation, som ställer ökade krav på beredskap.

”Vår organisations omställningsförmåga är helt avgörande för att vi ska klara de förändringar som kommunen står inför.”

Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg och Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, berättade om hur kommunen arbetar för en hållbar framtid. Vi har globala utmaningar, men vi behöver hitta lokala lösningar, framhöll de.

Spännande om framtidens transporter

Hela 20 procent av invånarna i Danderyd påverkas av buller från framför allt E18, men även Roslagsbanan. Ruth Meyer och Jonas Qvarfordt berättade också om den spännande utvecklingen inom transportområdet med bilar på laddande solcellsvägar, grönskande bullerplank och drönartransporter.

”Transporter av gods med drönare minskar trafikströmmarna. Det används redan i dag”, förklarade Jonas Qvarfordt.

Danderyd har ett strategiskt läge

Översiktsplanerare Staffan Lind arbetar på ett strategisk plan med framtidens markanvändning och lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Befolkningen i Norrort beräknas enligt prognosen öka och Danderyd har ett strategiskt läge vid E18 och Roslagsbanan.

"Det kommer att bli mer genomfartstrafik vare sig vi vill eller inte och varse sig vi gör något eller inte. Därför är det viktigt att vi tar ledningen i den frågan."

Näringslivschef Anna Wallin lyfte betydelsen av Danderyds sjukhus som en potentiell tillväxtmotor för kommunens näringsliv och att det kan finnas öppningar för kringverksamheter.

"Hur vi och ni som invånare och näringsidkare vill utveckla den här plats är något som vi vill ha dialog om."

Bra utgångspunkt för framtiden

Anna Wallin konstaterade spontant att det var fullsatt i stora salen på Djursholms slott. Hon tyckte att det bådade gott att så många vill vara med och samtala om Danderyds framtid utifrån politiska visioner, hållbarhetsmål och platsutveckling.

"Jag är så glad att se så många här och det är en sådan blandning av företagare, politiker och tjänstemän. Det är bra för då har vi goda förutsättningar för framtiden"