Seniorlägenhet och trygghetsboende

Är du folkbokförd i Danderyds kommun har du rätt att ställa dig i kö till en seniorlägenhet eller ett trygghetsboende från det år du fyller 75 år. Tilldelningen är inte behovsbedömd.

Vad gäller?

Kommunfullmäktige beslutade 9 maj 2022 om att införa trygghetsboende i Kevinge samt om nya regler för kön till seniorlägenhet och trygghetsboende. Från och med 1 juni 2022 gäller de nya reglerna för kön.

För de som ställt sig i kö före 1 juni 2022 gäller övergångsregler. Det innebär bland annat att de som redan står i kön behåller sin köplats.

Ändrade regler för kön till seniorlägenhet och trygghetsboende

  • Är du folkbokförd i Danderyds kommun kan du ställa dig i kö till en seniorlägenhet eller ett trygghetsboende från året du fyller 75. Du behöver inte ett biståndsbeslut.
  • Gifta och sammanboende par får stå i kö från det år som den äldste fyller 75 år.
  • Du kan bli tilldelad en lägenhet tidigast då du fyllt 75.
  • Du kan tacka nej till erbjuden lägenhet två gånger därefter förlorar du din plats och tas bort ur kön
  • Lediga lägenheter tilldelas efter kötid.

Avgift

Från och med 1 juni 2022 betalar man en årlig köavgift på 250 kr. Den tidigare engångsavgiften på 500 kr tas bort.

Prioritet

I undantagsfall kan personer med särskilda behov få prioritet i kön. Kommunen avgör i det enskilda fallet om det finns tillräckligt starka skäl för att göra ett undantag.

Övergångsregler

För de som ställt sig i kö före 1 juni 2022 gäller övergångsregler som innebär att de som redan står i kön behåller sin köplats. De får också betala årsavgift först den 1 januari 2023.

Vad är skillnaden mellan seniorlägenhet och trygghetsboende? 

En kommunal seniorlägenhet är som en vanlig hyresrätt med kommunen som hyresvärd, men det finns ett ålderskrav. En lägenhet på kommunens trygghetsboende är som en seniorlägenhet, men det finns också gemensamma lokaler och personal på plats. 

Om lägenheterna

Det finns seniorlägenheter och trygghetsboende på 1-4 rum och kök i olika bostadsområden. Några av dessa är radhus. Mer information om bostäderna samt var de finns hittar du under länken Hitta seniorlägenhet.

Hitta seniorlägenhet

Renovering och stambyte

Kommunen är inte ansvarig för att ordna en tillfällig lägenhet (evakueringslägenhet) vid fastighetsrenoveringar eller stambyten. Den boende får själv, i samråd med sin hyresvärd, bostadsrättförening eller anhöriga, finna ett annat boende. Det gäller oavsett om du bor i villa, bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

socialforvaltning@danderyd.se

Handläggare

08-568 911 35

Telefontid: måndag - fredag 9-10

Uppdaterad: 2024-07-10