Vård- och omsorgsboende

När omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan kommunen vid behov bevilja särskilda boendeformer. Behovet kan vara av både fysisk och psykisk art.

För särskilt boende lämnas muntlig eller skriftlig ansökan av den sökande till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen. När biståndshandläggaren bedömer att du har ett permanent behov av omsorg som inte kan tillgodoses på annat sätt i ditt eget hem beviljas du särskilt boende och du får enligt LOV (Lagen om valfrihet) möjlighet att önska plats på ett boende som ingår i Danderyds kommuns valfrihetssystem.  

Boendeformer som erbjuds är vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg för personer med stora fysiska omvårdnadsbehov samt för personer med demenssjukdom.

När lämplig plats finns ledig blir du erbjuden ett boende. Du får möjlighet att titta på boendet innan du lämnar besked. Om du valt ett särskilt boende som inte har ledig plats erbjuds du ett annat boende i avvaktan på plats på det boende du önskat. Enligt LOV ges du även efter inflyttning möjlighet att välja annat boende inom valfrihetssystemet.

Du tecknar hyreskontrakt med boendets fastighetsförvaltare och tar med egna möbler och tillhörigheter. Det finns åtta boenden inom kommunen samt fem utanför kommunen. Samtliga har gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter.

Om vård- och omsorgsboenden i Danderyds kommun

Information till dig som beviljats vård- och omsorgsboende

Kundval

När du erhållit beslut om särskilt boende får du göra ett val. Du får önska vilket boende du helst vill flytta till och även ange några alternativ. Om det är möjligt så erbjuds plats på önskat boende.

Det finns både kommunala och privata vårdgivare att välja mellan. Lagen om valfrihet innebär att Danderyds kommun godkänner och sluter avtal med vårdföretag som driver vård- och omsorgsboenden i Danderyds kommun och/eller i närliggande kommuner. För att bli godkänt måste vårdföretaget uppfylla samtliga krav som kommunen ställer i förfrågningsunderlaget.

Karta: Hitta vård- och omsorgsboende i Danderyd 

Foldrar och broschyrer

Vistas du på sjukhus eller korttidsplats? Då kan du inte tacka nej till erbjudet boende utan måste acceptera det första erbjudandet. Däremot kan du senare byta till önskat boende när plats blir ledig.

Mer information

Här kan du se vad det kostar

Ansök om att bli utförare för vård- och omsorgsboende

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Uppdaterad: 2023-08-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.