Hälsosamtal för äldre

Känner du dig ensam? Deltar du inte i aktiviteter som du brukade före pandemin? Nu har ett nytt projekt "Hälsosamtal för äldre" startat i kommunen. Syftet är att minska ensamhet och stärka känslan av gemenskap och hälsa. Projektledare är hälsopedagog Catherine Waller.

Stöd som erbjuds

Du som är senior kan delta i ett hälsosamtal hemma eller på Kevinge trygghetsboende, beroende på vad som passar dig bäst. Genom hälsosamtal undersöker vi vad som behövs för att skapa en mer aktiv och meningsfull tillvaro. Tanken är att skapa ett hållbart kontaktnät över tid som motverkar känslan av ensamhet

Förutom hälsosamtal, kan du få stöd att få sällskap till en aktivitet första gången.

11 oktober startas en promenadgrupp.

Kontakt med hälsopedagog

Om du känner någon i din omgivning som du är oroad för, eller om du som äldre känner dig isolerad och ensam, tveka inte att höra av dig.

Ring eller mejla hälsopedagog Catherine Waller på 08-568 911 47 eller 073-8070 147, vardagar. Om du inte får svar direkt, lämna gärna ett röstmeddelande så blir du uppringd.

Catherine.Waller@danderyd.se

Om projektet

”Hälsosamtal för äldre” tar avstamp i individens önskningar och behov. Målet är att förhindra och minska ensamhet. Projektet vilar på fyra hörnstenar; social gemenskap, meningsfullhet, rörelseglädje och goda matvanor som verktyg mot ohälsa och sjukdom.

Information

Vårdcentraler och hemtjänst i kommunen har fått skriftlig information om projektet. Både vårdcentral och hemtjänst har god kännedom om äldre som är ofrivilligt ensamma. De kan hjälpa till att informera om projektet och förmedla kontaktuppgifter. Informationsblad finns på Kontaktcenter i Mörby centrum, Seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg, Idala seniorträff och Kevinge trygghetsboende.

Hälsosamtal inbjudan.pdf

Uppdaterad: 2023-10-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.