Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Danderyds kommun har uppsökande verksamhet för dig som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen. Syftet är att öka kunskapen om vilket stöd och vilken service kommunen kan erbjuda.

Vi vill även sprida information till dig som vårdar en anhörig. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att förbättra livssituationen för dig och den du vårdar.

Du kommer även att få ett brev där du kan välja sätt att erhålla information: vid hembesök eller digitalt möte och/eller genom våra informationsfilmer.

Om du har frågor gällande uppsökande verksamhet är du välkommen att kontakta Sol-Britt Österlund: sol-britt.osterlund@danderyd.se

Det går även bra att kontakta Senior Direkt på seniordirekt@danderyd.se eller via kontaktcenter tel: 08-568 910 00 och be att få bli kopplad till Senior Direkt. Senior Direkt är bemannad alla vardagar kl. 09:00-12:00.

Senior Direkt

SeniorDirekt

seniordirekt@danderyd.se

08-568 910 00, begär SeniorDirekt

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

Uppdaterad: 2022-05-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.