Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Danderyds kommun har uppsökande verksamhet för dig som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen. Syftet är att öka kunskapen om vilket stöd och vilken service kommunen kan erbjuda.

Vi vill även sprida information till dig som vårdar en anhörig. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att förbättra livssituationen för dig och den du vårdar.

Du kommer även att få ett brev där du kan välja sätt att erhålla information:
vid hembesök eller en gemensam informationsträff.

Om du har frågor gällande uppsökande verksamhet är du välkommen att kontakta Sol-Britt Österlund: sol-britt.osterlund@danderyd.se

Det går även bra att ringa kontaktcenter för att få svar på frågor om äldreomsorg. Telefonnumret är 08-568 910 00.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2023-05-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.