Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få råd. Det räcker att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade.

Om du arbetar med barn är du skyldig att anmäla oro

Det gäller exempelvis personal i förskola, skola, fritids, sjukvården, polisen och kyrkan. Du kan inte vara anonym. Du kan få information om utredning inleds eller ej.

Om du är privatperson

Som privatperson är det frivilligt att anmäla. Du har inte rätt att få återkoppling på din orosanmälan.

Vill du vara anonym?

Tänk på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer
  • Skydda din avsändaradress om du skickar mejl

Om du har sagt ditt namn är vi skyldiga att registrera denna och du kan då inte vara anonym.

Ofta behöver en anmälan kompletteras vid ett senare tillfälle under en utredning och därför underlättar det om du lämnar ditt namn i samband med anmälan.

Så gör du en orosanmälan

  • Via vår e-tjänst länk
  • Via telefon: 08 568 910 00, svarsval 1 för socialförvaltningen
  • Via mejl mottagningbarn@danderyd.se
  • Via fax till socialförvaltningen: 08-568 911 04

När behandlas din anmälan?

Socialförvaltningen hanterar anmälningar vardagar 8.00 -16.40. Dag före röd dag arbetar vi 8-12. Det är stängt under klämdagar. Se avvikande öppettider: Öppettider

Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren nordost på 08-410 200 40

Vid livshotande situation ring alltid 112.

Rådgivning per telefon

Vill du få råd om ett barn? Ring oss vardagar 9.00-12.00, 13.00-15.00 på 08-568 910 00. Berätta inte vem barnet är. Är ärendet brådskande får du hjälp utanför telefontiden.

Vad händer med anmälan?

Socialtjänsten tar kontakt med vårdnadshavare för en bedömning. Sedan fattar vi beslut om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om en utredning startas kommer socialtjänsten att

  • Hämta in mer information om hur barnet har det.
  • Undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd.
  • Göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.