ABC föräldrakurser för dig med yngre barn

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. ABC:s gruppträffar för föräldrar handlar om just detta.

Två föräldrar håller sin dotter i handen.
Happy father holding cup of tea embracing son in warm clothing

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Träffarna under våren kommer ske i kommunens lokaler i Mörby centrum. De leds av utbildade gruppledare och varje grupp har max 10-14 deltagare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Innehåll

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmälan

Är du förälder till ett barn i åldrarna 3-12 är du varmt välkommen att anmäla dig till ABC gruppträffar. 

Varje träff är 16.00-18.30. Vi träffas i kommunens reception i Mörby centrum. En avgift på 200 kr tillkommer för material samt fika. Detta är en utbildningsserie, så det går inte att anmäla sig till enskilda träffar.

Datum för träffarna: Höstens datum för gruppträffarna är inte klara ännu.

Har du frågor eller vill göra en intressanmälan via mejl kontakta familjeteamet på socialförvaltningen:

familjeteamet@danderyd.se

Om ABC – Alla Barn i Centrum

Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Uppdaterad: 2024-06-07