Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Vänd dig till familjerätten om du överväger att adoptera. Fr.o.m. 2 maj 2024 drivs familjerätten i Danderyd i samverkan med Täby, Lidingö och Vaxholms kommuner. Invånare i de fyra kommunerna kan då vända sig till den gemensamma familjerätten som är placerad i Mörby centrum i Danderyds kommun.

Om adoption

När du adopterar ett barn får det samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.

Om du önskar adoptera din makes/makas barn ska du vända dig till tingsrätten först.

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sambo eller som ensamstående. För att kunna adoptera ett barn behöver du ett medgivande.

  • Du kan ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.
  • Du kan även ansöka om enskild adoption om du har anknytning till ett land eller har en nära relation till ett barn.

En av förutsättningarna för att du ska få ett medgivande för adoption är att du har deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Där får du kunskaper kring vad det innebär att vara adoptivförälder och ta ställning till om du vill gå vidare i processen. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att noga tänka igenom vad de tar för beslut och bli medvetna om den extra sårbarhet som det kan innebära för ett barn att vara adopterat.

Anmälan till föräldrautbildningen görs efter det att du varit på ett första informationssamtal hos familjerätten. 

Efter utbildningen

När du har gått utbildningen och skickat in din ansökan om medgivande till familjerätten inleds en utredning som innehåller uppgifter om dina/era personliga egenskaper, sociala förhållanden, motiv till adoption, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer vi att träffa er för samtal samt göra hembesök.

Vår uppgift som utredare är att försäkra oss om att ni har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden.

Om du har ytterligare frågor om adoption kan du kontakta familjerätten. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har mer information kring adoption på sin sida.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Danderyds Riktlinje adoption.pdf

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-04-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.