Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget.

Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. Om du önskar adoptera din makes, makas eller ett släktingbarn ska du vända dig till tingsrätten först.

Den som vill adoptera ska vara mellan 25–42 år. För att ett par ska kunna adoptera gemensamt måste de vara gifta eller registrerade partners. Därefter behöver du ha ett medgivande från socialnämnden.

En av förutsättningarna för att du ska få ett medgivande till det är att du har deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Där får du lära dig vad det innebär att vara adoptivförälder och ta ställning till om du vill gå vidare i processen. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att noga tänka igenom vad de tar för beslut och bli medvetna om den extra sårbarhet som det kan innebära för ett barn att vara adopterat.

Anmälan till kursen görs efter det att du varit på ett första informationssamtal hos familjerättssekreteraren i din kommun. Stockholm stad arrangerar regelbundet Föräldrautbildning inför adoption (FIA). Det finns även andra kursarrangörer. Kontakta din kommun för mer information.

Efter utbildningen

När du har gått utbildningen och skickat in din ansökan familjerätten inleds en medgivandeutredning som innehåller uppgifter om era personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer vi att träffa er för samtal samt göra hembesök.

Vår uppgift som utredare är att försäkra oss om att ni har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden.

Om du har ytterligare frågor om adoption kan du kontakta familjerätten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken, kontakta kommunen.

Mer information

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.