Resursteamet

Resursteamet består av fem socionomer med olika vidareutbildningar. I huvudsak arbetar de med familjebehandling i familjer på uppdrag av socialsekreterare utifrån en genomförd utredning om barnets behov. Gruppverksamheter, förebyggande arbete samt råd & stöd till kommuninvånare ingår också i verksamheten.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Aladdin – stödgrupp för familjer där det finns beroendeproblematik

Skilda världar – grupper för barn och unga med föräldrar som skiljer sig

Föräldrar

Känner du som förälder oro för ditt barn/tonåring eller har frågor kring föräldraskap, kan du kontakta resursteamet. Vi erbjuder föräldrar råd och stöd (max fem samtal), nätverksträffar och föräldrautbildningen Komet. 

Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring mer framgångsrikt.

Komet föräldrakurser

Rör dina frågor alkohol och droger kan du kontakta Maria ungdom: 08-123 47 410

Kontaktinformation

Resursteamet

resursteamet@danderyd.se

faltteamet@danderyd.se

Resursteamet är en del av familjeavdelningen och Danderyds socialkontor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.