Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten för samarbetssamtal. 2 maj 2024 startar en gemensam familjerätt för invånare i Lidingö, Täby, Vaxholm och Danderyd. Den gemensamma familjerätten är placerad i Mörby centrum i Danderyds kommun.

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria, registreras inte och sker under sekretess.

Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem som ni båda kan acceptera.

Du kan ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. I samarbetssamtal kan föräldrar också få hjälp att teckna avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Ansökan kan göras digitalt med bank-id via e-tjänsten, alternativt kan du använda blanketten nedan och skicka in en manuell ansökan.

Om samarbetssamtal

Stockholms stads film om samarbetssamtal

Avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, vart barnen ska bo och hur umgänget ska se ut kan detta regleras i ett juridiskt bindande avtal som godkänns av familjerätten. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom, vilket bland annat innebär att den kan verkställas om inte avtalet följs. Kontakta familjerätten för mer information.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-04-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.