Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till Familjerätten i Danderyds kommun för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria, registreras inte och sker under sekretess.

Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem som ni båda kan acceptera.

Du kan ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten. Fyll i och skicka in blanketten.

Om samarbetssamtal

Avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnen ska bo och hur umgänget ska se ut kan detta regleras i ett avtal som godkänns av familjerätten. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom, vilket bland annat innebär att den kan verkställas om inte avtalet följs.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ett juridiskt ansvar för barnets personliga förhållanden tills hen fyller 18 år. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet exempelvis skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Att vara vårdnadshavare innebär också att du har informationsrätt om ditt barn i sådana frågor.

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar gemensamt har ansvaret för ert barn, och att ni gemensamt bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål. Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende antingen vara huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka.

Umgänge

Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov, detta görs i första hand efter beslut av eller genom överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Vårdnadsutredning

Om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om ni trots detta inte kan komma överens kan ni vända er till tingsrätten med en stämningsansökan gällande vårdnad, boende och/eller umgänge. Familjerätten kan då få i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Vi träffar er föräldrar och gör hembesök. Om barnet har uppnått tillräcklig mognad och vi bedömer det lämpligt pratar vi även med barnet.

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuella nya partners. I samband med utredningen inhämtas även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ska se till föräldrarnas förmåga att se barnets behov efter separationen samt förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt med den andre föräldern. Vi gör även en bedömning av föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet, förmågan att förstå barnets känslor och behov samt att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd och av fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser till barnets behov av stabilitet och varaktighet, skolgång och utbildning, samt vilken inställning och eventuell vilja barnet själv har.

Innan utredningen skickas till domstolen får ni ta del av den och kan lämna eventuella synpunkter som skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Relaterad information

Föräldratvist? Tips och råd vid skilsmässa, separation

Skilda världar - grupper för barn och unga vars föräldrar är skilda

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.