Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten i Danderyds kommun hjälper dig med rådgivning om familjerättsliga frågor. Vi erbjuder frivilliga samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer, samt kan hjälpa till att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och /eller umgänge.

Hur gör vi om vi vill skilja oss?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten. Ni kan ansöka om skilsmässa antingen enskilt eller gemensamt. Om ni har minderåriga barn tillsammans krävs sex månaders betänketid innan skilsmässan blir definitiv.

Bra information och nödvändiga blanketter hittar ni på Domstolsverket.se.

Domstolsverket

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ett juridiskt ansvar för barnets personliga förhållanden tills hen fyller 18 år. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet exempelvis skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Att vara vårdnadshavare innebär också att du har rätt till information om ditt barn i sådana frågor.

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar gemensamt har ansvaret för ert barn. Ni bestämmer också gemensamt i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål. Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende antingen vara huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka.

Umgänge

Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka. Umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov. Detta görs i första hand efter beslut av eller genom överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Vårdnadsutredning

Om samarbetssamtal inte är aktuellt, eller om ni trots detta inte kan komma överens kan ni vända er till tingsrätten. Då gör ni en stämningsansökan till tingsrätten om vårdnad, boende och/eller umgänge. Familjerätten kan då få i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Vi träffar er föräldrar och gör hembesök. Om barnet har uppnått tillräcklig mognad och vi bedömer det lämpligt pratar vi även med barnet. Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuella nya partners. I samband med utredningen inhämtas även registerutdrag från socialtjänsten och polisen. Innan utredningen skickas till domstolen får ni ta del av den. Ni har möjlighet att lämna synpunkter som skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Krav på informationssamtal från 1 januari 2022

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar har regeringen beslutat införa en lag om informationssamtal som gäller från 1 januari 2022.

Lagen innebär krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Fr o m 1 mars 2022 ansvarar kommunen för samtalen, som är kostnadsfria.

För att boka tid för samtal, kontakta kommunens Familjerätt, se kontaktinformationen nedan.

Om skilsmässa och separation på 1177

Skilda världar - grupper för barn och unga vars föräldrar är skilda

Att ansöka om samarbetssamtal

MFOF:s sida om informationssamtal

 

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Uppdaterad: 2022-03-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.