Gruppbostad och servicebostad (LSS)

När du ansöker om en bostad med särskild service utreder en LSS-handläggare dina behov. Om du har rätt till bostad med särskild service, matchas dina behov mot de gruppbostäder eller servicebostäder där det finns lediga platser .

Information eller ansökan om hjälp- och stödinsatser:
LSS-handläggare/gruppchef på socialförvaltningen telefon 08-568 910 00

Här kan du se de gruppbostäder och servicebostäder som Danderyds kommun har avtal med inom kommunen.

Uppdaterad: 2024-05-27