Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar?

Vi vänder oss till dig som har funderingar eller känner oro för din egen eller någon annans konsumtion av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Är du i riskzonen för ett missbruk?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, kan du testa dig på alkoholprofilen, Audit, eScreen eller stödlinjen om det gäller spel om pengar. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

Alkoholprofilen

Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test)

eScreen

Stödlinjen

Hur en utredning går till

I missbruksgruppen på vuxenavdelningen är vi ett team som arbetar med utredning, behandling och stöd. Vi kan erbjuda information och rådgivning. Önskar du ansöka om stödinsatser och behandling genomförs en utredning där ditt behov av hjälp kartläggs. I samråd med dig planeras sedan insatsen. Kommunen erbjuder bland annat öppenvårdsprogram.

Din kontakt med missbruksgruppen

Kommunens öppenvårdsprogram

Samverkan mellan kommun och landsting

Missbruksgruppen och landstingets beroendevård samarbetar kring personer som samtyckt till detta. Vi har ett nära samarbete med Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning där läkare och sjuksköterskor arbetar. De kan erbjuda råd och stöd, provtagning, medicinering samt läkarbedömning.

Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning

Karta Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning 

Ungdom

Du som är upp till 25 år och har frågor eller funderingar kring din användning av alkohol eller droger kan kontakta Livsstilsmottagningen.

Livsstilsmottagningen

Anhöriga

Till dig som anhörig kan vi erbjuda anhörigprogram via öppenvårdssamordnare. Du kan även vända dig till kommunens anhörigkonsulent.

Anhörigprogram

Anhörigkonsulent

Barn i familjer där det förekommer missbruk

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, bör du kontakta Barn- och ungdomsgruppen, socialtjänsten i Danderyds kommun, och berätta om din oro. Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar i form av gruppverksamhet.

Barn- och ungdomsgruppen

Mer information

Beroendecentrum Stockholm

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Våld i nära relationer, ATV

Spelberoende

 

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Kontakta tillgänglig missbrukshandläggare via växeln 08-568 910 00

Uppdaterad: 2021-03-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.