Missbruk och beroende

Skapar ditt, eller någon närståendes användande av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar, svårigheter för dig?

Boka rådgivning

Om du har funderingar kring ditt eget bruk av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar kan du få kortare rådgivning upp till tre samtal. Du behöver inte invänta utredning eller beslut utan kan själv boka en tid för samtal. Samtalen är kostnadsfria och genomförs utan registrering och dokumentation. Behandlingsassistenterna har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet när det gäller oro för barn.

För dig som är 20 år eller äldre

I missbruksgruppen på vuxenavdelningen är vi ett team som arbetar med utredning, behandling och stöd för dig som är 20 år eller äldre. Vi kan erbjuda information och rådgivning. Önskar du ansöka om stödinsatser och behandling genomförs en utredning där ditt behov av hjälp kartläggs. I samråd med dig planeras sedan insatsen. Kommunen erbjuder bland annat öppenvårdsprogram eller externa behandlingsinsatser. De externa insatserna kan avse behandling både inom öppenvård och heldygnsvård. Genom vår interna öppenvård kan vi bland annat erbjuda individuell behandling utifrån manualbaserade metoder såsom 12-steg, KBT, CRA.

Samverkan mellan kommun och region

Missbruksgruppen och regionens beroendevård samarbetar kring personer som samtyckt till detta. Vi har ett nära samarbete med Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning där läkare och sjuksköterskor arbetar. De kan erbjuda råd och stöd, provtagning, medicinering samt läkarbedömning.

Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning

Karta Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning 

Anhöriga

Till dig som anhörig kan vi erbjuda anhörigstöd. Du kan även vända dig till kommunens anhörigkonsulent.

Anhörigprogram

Anhörigkonsulent

Är du i riskzonen för ett missbruk?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, kan du testa dig på alkoholprofilen, Audit, eScreen eller stödlinjen om det gäller spel om pengar. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

Alkoholprofilen

Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test)

eScreen

Stödlinjen

Barn i familjer där det förekommer missbruk

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, bör du kontakta familjeavdelningen, socialförvaltningen i Danderyds kommun, och berätta om din oro. 

Barn- och ungdomsgruppen

Mer information

Beroendecentrum Stockholm

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Våld i nära relationer, ATV

Spelberoende

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Kontakta gruppchef på tel: 08-568 911 68

Uppdaterad: 2023-12-19