Anhörig till någon som är beroende

Är du anhörig till en person som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Här kan du få stöd och rådgivning.

Hitta snabbt

Rådgivning för anhöriga

Anhörigprogram

Anhörigstöd

Rådgivning för anhöriga

Funderar du kring din egen situation som anhörig till en person som är beroende av alkohol, droger eller spel? Då är du välkommen till ett rådgivande samtal på socialförvaltningen. Ingen registrering eller dokumentation av samtalet görs. Har du inte möjlighet att komma till socialförvaltningens kontor i Mörby centrum kan du träffa oss på ett videomöte på Teams.

Anhörigprogram

Missbruk och beroende påverkar även anhöriga. Gruppträffarnas innehåll och syfte är att träffa och diskutera med andra i liknande livssituation och att få mer kunskap kring svårigheten att vara anhörig till en person med alkohol-, drog- eller spelproblem. Programmet omfattar 7 träffar och deltagandet är kostnadsfritt.

Vill du veta mer eller anmäla dig till anhörigprogrammet kontakta behandlingsassistenterna Dan Fahlén eller Magnus Ekstrand.

dan.fahlen@danderyd.se

magnus.ekstrand@danderyd.se

För att delta i ett anhörigprogram behöver du eller din närstående vara bosatt i Danderyds kommun. Du som deltar behöver vara 18 år eller äldre.

Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer

Du som är anhörig kan också vända dig till anhörigstödet. Det är en förebyggande verksamhet för dig som stödjer någon i din närhet som inte klarar sig på egen hand på grund av t.ex. ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Anhörigstödet

Broschyr anhörigprogram

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.