Brukarorganisationer och föreningar vid missbruk

Här har vi samlat olika brukarorganisationer och föreningar för dig som har ett missbruk eller beroende, eller för dig som är anhörig.

Stöd vid alkoholmissbruk/beroende

Alkoholhjälpen
Stödjer dig som vill förändra dina alkoholvanor.

Anonyma alkoholister
Gemenskap för dig som har alkoholproblem och har en önskan om att sluta dricka.

Stöd vid narkotikamissbruk/beroende

Anonyma narkomaner

En ideell gemenskap för dig som har problem med narkotika och vill leva ett drogfritt liv.

Svenska rådet för Alkohol- och beroendefrågor - STIFT
En ideell stiftelse som verkar för att  sprida kunskap om Minnesotamodellen samt litteratur i ämnet. STIFT kan även förmedla kontakt med aktuell vård.

Cannabishjälpen
En plats för alla som berörs av cannabis. Här kan du ställa frågor samt få stöd om du önskar sluta röka.

Drugsmart

På Drugsmarts webbsida hittar du information om alkohol och andra droger.

Svenska Brukarföreningen

En ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare som vill ha underhållsbehandling för sitt drogberoende.

Stöd vid spelmissbruk/beroende

Gamblers Anonymous, Anonyma spelberoende
Ett stödförening för spelmissbrukare.

Spelberoendes riksförbund

En sammanslutning av olika föreningar för spelberoende och anhöriga.

Stödlinjen
För dig som är orolig över ditt spelande eller är anhörig till någon som spelar för mycket. Via Stödlinjen kan du få hjälp via telefon, chatt, mejl och sms.

1177 Vårdguiden
Om spelberoende samt information om vart du kan vända dig om du behöver hjälp

Uppdaterad: 2024-05-20