Spelmissbruk och spelberoende

Socialkontoret anordnar behandlingsprogram och individuella samtal för dig som har svårt att kontrollera ditt spelande om pengar.

Vad är spelmissbruk och spelberoende?

Spelmissbruk karaktäriseras av att man får negativa konsekvenser av sitt spelande om pengar. Det kan röra sig om problem med ekonomin, relationsproblematik, psykiska problem, ångest i varierande grad, och sjukskrivning som en följd av detta.

Spelberoende innebär att man förlorat kontrollen över sitt spelande. Utöver de problem man kan få vid spelmissbruk, får man vid spelberoende också abstinensbesvär om man avhåller sig från spelande. Det kan handla om irritation, rastlöshet, oro, psykosomatiska problem, sömnstörningar, och högre grad av ångest- och nedstämdhetsproblem. Depression och tankar kring att ta sitt liv är inte ovanligt.

Spelprogram

Programmet vänder sig till dig som fyllt 20 år och som har svårt att kontrollera ditt spelande om pengar. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och inkluderar motiverande samtal (MI). Fokus ligger på att kartlägga och träna färdigheter för att hjälpa dig att minska eller helt avstå från spelande. Deltagandet sker främst individuellt, men kan även ske i mindre grupper. Programmet omfattar 8–12 träffar.

Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

Individuella samtal

Individuella samtal vänder sig till dig som önskar samtal av stödjande karaktär eller behandlande i enlighet med kognitiv beteendeterapi, KBT. Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

Stöd för anhöriga

Är du anhörig till någon med spelberoende eller spelmissbruk kan du delta i kommunens anhörigprogram. Programmet omfattar sju träffar och är kostnadsfritt och riktar sig till dig som är anhörig till någon med alkohol-, drog- eller spelproblem (spel om pengar). Vanligtvis träffas man i grupp men nu under pandemin erbjuds enskilda samtal istället via videolänk.

Läs mer om kommunens anhörigprogram här

Kontakt och anmälan

För mer information eller mottagning av nya ärenden, kontakta tillgänglig missbrukshandläggare via växeln 08-568 910 00.

 

Uppdaterad: 2021-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.