Danderyds kommun och polisen inbjuder dig att delta vid en trygghetsvandring i Mörby!

Du som bor och vistas vid Mörby Centrum känner platsens styrkor och svagheter bäst! Vi behöver dina tankar och synpunkter för att kunna göra platsen tryggare. Varmt välkommen att delta.

Syfte: Öka tryggheten, öka säkerheten och minska brott på platser vid Mörby Centrum. Ta in synpunkter från personer som vistas, bor och verkar på platsen.

Platser: Entrén vid Mörby Centrum, busstorget och Golfvägen.

Sakkunniga och ansvariga för miljön deltar: Ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, belysning, trafik, ungdomsfrågor samt offentlig miljö inom kommunen. Därutöver deltar polisen och Skandiafastigheter.

Datum: onsdagen den 4 december
Tid: 18:30-20:30 (Smörgås och kaffe från 18:00)
Plats: Mörby Centrum, information Danderyd, plan 4

Anmälan är nu stängd.

Om du vill sprida inbjudan kan du informera om länken till den här webbsidan;  www.danderyd.se/trygghetsvandring2019

PROGRAM:

18:00-18:30    Välkomna, smörgås och kaffe

18:30-19:00    Introduktion Lägesbild – brott och trygghet. Information om hur vandringen kommer att gå, indelning i grupper

19:00-20:00    Vandring – observation och analys av miljön

20:00-20:30    Återsamling och sammanfattning                       

Hur går en trygghetsvandring till? Läs mer på det nationella brottsförebyggande rådets hemsida 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.