Danderyds kommun och polisen inbjuder dig att delta vid en trygghetsvandring i Mörby!

Du som bor och vistas vid Mörby Centrum känner platsens styrkor och svagheter bäst! Vi behöver dina tankar och synpunkter för att kunna göra platsen tryggare. Varmt välkommen att delta.

Syfte: Öka tryggheten, öka säkerheten och minska brott på platser vid Mörby Centrum. Ta in synpunkter från personer som vistas, bor och verkar på platsen.

Platser: Entrén vid Mörby Centrum, busstorget och Golfvägen.

Sakkunniga och ansvariga för miljön deltar: Ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, belysning, trafik, ungdomsfrågor samt offentlig miljö inom kommunen. Därutöver deltar polisen och Skandiafastigheter.

Datum: onsdagen den 4 december
Tid: 18:30-20:30 (Smörgås och kaffe från 18:00)
Plats: Mörby Centrum, information Danderyd, plan 4

Anmälan är nu stängd.

Om du vill sprida inbjudan kan du informera om länken till den här webbsidan;  www.danderyd.se/trygghetsvandring2019

PROGRAM:

18:00-18:30    Välkomna, smörgås och kaffe

18:30-19:00    Introduktion Lägesbild – brott och trygghet. Information om hur vandringen kommer att gå, indelning i grupper

19:00-20:00    Vandring – observation och analys av miljön

20:00-20:30    Återsamling och sammanfattning                       

Hur går en trygghetsvandring till? Läs mer på det nationella brottsförebyggande rådets hemsida 

Uppdaterad: 2019-11-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.