Trygghetsvandring i Mörby 2021

Du som bor och vistas vid Mörby Centrum känner platsens styrkor och svagheter bäst! Vi behöver dina tankar och synpunkter för att kunna göra platsen tryggare. Varmt välkommen! (Länk till anmälan finns längre ned på sidan.)

Vad är syftet?

Öka tryggheten, trivseln och säkerheten samt minska brott vid Mörby Centrum. Ta tillvara synpunkter och förslag från personer som vistas, bor och verkar på platsen.

Vilka platser besöker vi?

Entrén vid Mörby Centrum, busstorget och Golfvägen.

Vilka deltar?

Från kommunen kommer dina lokala politiker samt tjänstemän ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, belysning, trafik, samt offentlig miljö. Därutöver deltar Polisen i Södra Roslagen, Storstockholms Brandförsvar, Storstockholms lokaltrafik, MTR och Skandia Fastigheter.

Tid och plats

Torsdagen den 2 december

18:30-20:30 (Smörgås och kaffe från 18:00)

Mörby Centrum, Danderyds Kommun plan 5, Mötesparken (ta trappan från plan 4)

Anmälan

Anmäl dig till trygghetsvandringen här

Program

18:00-18:30    Välkomstmingel smörgås (wrap) och kaffe

18:30-19:00    Introduktion Information om platserna, kort om brott och trygghet, indelning i grupper

19:00-20:00    Vandring – observation och analys av miljön

20:00-20:30    Återsamling och sammanfattning                       

Hur går en trygghetsvandring till?

Nationella brottsförebyggande rådet

Med hänsyn till pandemin

Självklart håller vi avstånd när vi träffas och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

trygghetsvandring Österåker.jpg

Uppdaterad: 2021-11-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.