Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om jubiléet

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Under mandatperioden 2018–2022 uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott genom ett fyra år långt demokratijubileum. Alla Sveriges kommuner uppmanas delta i firandet.

Öka kunskapen om demokratin

Den 10 februari 2020 (KS § 23) beslutade kommunstyrelsen att Danderyds kommun ska delta i firandet genom att arrangera ett lokalt demokratijubileum år 2021. Satsningen i Danderyd ska syfta till att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten som en viktig milstolpe för hundra år sedan.

Demokratijubiléets innehåll

Genomförandet av aktiviteterna ska särskilt belysa följande aspekter:

  • Firandet av allmän och lika rösträtt 100 år
  • Yttrandefrihet och tryckfrihet
  • Kunskap om demokratifrågor

Projektgrupp och organisation

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att, i samråd med Bildningsförvaltningen, planera jubileets genomförande hösten 2021. Projektet har en politisk styrgrupp med representanter från alla partier i kommunfullmäktige inklusive kommunfullmäktiges, utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ordförande (KS 2020-04-20 § 59). En projektgrupp arbetar på uppdrag av styrgruppen och består av representanter från kommunledningskontoret, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Ett jubileum för alla Danderydsbor

Målgruppen är alla Danderydsbor men primärt barn och unga samt de som är nya i Sverige. Fokus är folkligt, festligt och fullsatt och perspektiven är dåtid, nutid och framtid.