Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vi firar 50 år som kommun!

För 50 år sedan, 1971, bildade de dåvarande kommunerna Danderyds köping och Djursholms stad den nya kommunen Danderyd som kom att delas in i fyra kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Under åren 1971-2021 har många viktiga händelser i kommunens historia inträffat du kan läsa mer om på den här sidan.

DANDERYD

1980 - Sanering av vattenkvaliteten i Edsviken

Vattenkvaliteten i Edsviken hade varit mycket dålig under decennier då bl a ett mycket stort antal avlopp mynnade ut i havsviken och till slut var den kloakliknande. Saneringen var ett kommungemensamt projekt och en första etapp lyckades 1980 när Edsviken uppnådde tjänligt badvatten. Arbetet inleddes 1968.

2012-2013 Sanering i Nora träsk

Flera hinder revs i ån som förbinder Nora träsk med Edsviken. Det möjliggjorde fiskvandring och i det uppdikade träsket gick det sen att finna bland annat gädda och sutare. Några år tidigare hade det varit stora problem med översvämningsmyggor. Bekämpningen var framgångsrik med samma typ av bekämpning som sedan tidigare användes vid Dalälven.

 

DJURSHOLM

2008 - Naturreservat vid Ekebysjön

Sjön omnämns ibland som en av Sveriges finare fågelsjöar bl a med betydelse för flyttfåglar. Den har även ett rikt växtliv. Ett naturreservat bildades vid sjön 2008.

1985 - Villa Snellman

Vid hörnet av gatorna Lokevägen och Odinvägen ligger ett bostadshus som kommit att kallas för 'Villa Snellman'. Huset räknas till Gunnar Asplunds tidiga verk och bostaden har blivit en vallfärdsort för arkitekter världen över. Villan uppfördes 1918 och är byggnadsminnesförklarad 1985.

 

ENEBYBERG

1975 - Enebybergs gård

Under sent 70-tal var Enebybergs gård kommunens största kultursatsning med allt ifrån uppbyggande av tidstrogen fasad, tidstrogna tapeter, återlämnande av 1700-tals kakelugn från Stadsmuseet till återställande av trädgården till skicket från 1809. Beslutet om upprustningen fattades 1975.

2014 - Rinkebyskogen bevaras

Under decennier hade det funnits planer på bebyggelse i området men 2014 fattas ett beslut om att bevara området som naturområde. Roslagsleden går genom Rinkebyskogen.

 

STOCKSUND

1972 - Petruskyrkan byggnadsminnesförklarad

Arkitekterna Peter Celsing och Jan Wahlman inbjöds till att lämna in förslag och den 24 maj 1960 beslöt kyrkofullmäktige att godkänna en bearbetning av Jan Wahlmans förslag. Korets stora glaskors är utfört av Dagmar Lodén.

1981 - Cedergrenska tornet köps in

Efter att tornet stått ofullbordat under många år inköptes tornet, slutfördes bygget och invigdes den 21 april 1996. Utanför finns en betydande botanisk trädgård. Cedergrenska tornet har i sig blivit en symbol för Stocksund.

1996 - ny järnvägsbro

Den nya järnvägsbron i Stocksund byggs med dubbelspår i samband med Roslagsbanans upprustning. Stationen flyttar också till en ny plats.