Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Sophämtning för kommunala verksamheter

I Danderyds kommun hämtar Liselotte Lööf Miljö AB förpackningar och Suez Recycling AB hämtar mat- och restavfall från kommunens fastigheter.

Fastighetsavdelningen kan stötta er med planering av soprummet, ändra storlek på kärl och antal tömningar och planering av hur soprum ska utformas.

Kontakta vår kundservice

Fastighetsavdelningen ansvarar för att:

 • Hämta och återvinna avfallet
 • Grovrengöra sopkärlen minst 2 gånger per år.
 • Se till att soprummet fungerar (t ex belysning, lås, dörruppställning med mera)
 • Tillhandahålla dekaler och skyltar
 • Tillhandahålla statistik
 • Ge kostnadsfri rådgivning och stöd för att utveckla er avfallshantering
 • Tillhandahålla papperspåsar för matavfallsutrustning

Hyresgästen ansvarar för:

 • Källsortering av matavfall, förpackningar, wellpapp, returpapper, grovavfall, elavfall och restavfallet.
 • Placera avfallet i rätt sopkärl
 • Se till att kärl och/eller soprumsdörr ej blockeras
 • Se till att inget avfall placeras på golvet och att soprummet hålls i gott i skick.
 • Vid behov beställa extra tömning.
 • Se till att utrustning finns för att kunna sortera till exempel plastpåsar för restavfall eller förpackningsavfall.
 • Kontakta Fastighetsavdelningens kundservice om du börjar få slut på papperspåsar.