Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Jobba med SBA i verksamheten

Alla verksamheter är olika. SBA handlar om att skapa rutiner och kontroller utifrån varje organisations förutsättningar.

Krav att uppfylla

Hyresgästen har ansvar för att organisera ett systematiskt brandskyddsarbete som uppfyller följande krav:

  • Att det finns en brandskydds- och utrymningsorganisation.
  • Att arbetet dokumenteras.
  • Att dokumentationen är tillgänglig (t ex vid en tillsyn av brandinspektör).
  • Att samtliga anställda ska veta hur brandskyddet fungerar på enheten.
  • Personalen ska vara väl insatt i hur brandskyddsarbetet bedrivs och ha baskunskaper i brandskydd.

Så gör ni det

1. Organisera personalen

Se till att organisera personalen och utse de roller och funktioner som krävs för ett säkert brandskydd.

Skapa en brandskyddorganisation

2. Utbilda personalen

Se till att personerna i brandskyddsorganisationen har rätt kunskaper för att utföra jobbet genom skicka dem på kurser eller arrangera utbildning i egen regi.

Olika ansvar kräver olika utbildningar. Vi rekommenderar utbildning genom Brandskyddsföreningen som är en allmännyttig ideell förening inom brandskydd. Verksamheten bekostar själva utbildningarna.

Brandskyddsföreningens utbildningar

3. Använd B4Fire för dokumentation

Se till att medarbetare som blivit utsedda att jobba med brandskydd har inloggning till B4Fire, ett webbaserat SBA-verktyg som Fastighetsavdelningen erbjuder.

Det är viktigt stöd för brandskyddsronder. Genom att använda B4Fire uppfyller ni kravet på dokumentation som ska göras i SBA-arbetet.

Kontakta kundservice för att få inloggningsuppgifter

4. Öva och utbilda kontinuerligt

Se till att den som är brandskyddsansvarig i verksamheten arrangerar en utrymningsövning varje år.

Kontakta kundservice för rådgivning

Vart tredje år ska en allmän brandskyddsutbildning hållas med hela personalen i ansvarsområdet. Det kan Täby Brandstation och Storstockholms Brandsförsvar stötta med.

Täby Brandstation och Storstockholms Brandsförsvar