Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

När blir det klart?

Ärenden och felanmälningar kan skickas eller ringas in till vår kundservice. Här bedöms och prioriteras ärendet utifrån vad som inträffat och hur akut situationen är.

Felanmälningar av utemiljö och gårdar åtgärdas i regel inom 7 arbetsdagar. Läs mer om hur vi tar hand om grönytor, snöskottning och utemiljöer

Information om utemiljö

Här ser du vilka utförandetider som gäller för inomhusmiljö och byggnader efter felanmälan.

Med påbörjad avses att personal med rätt fackkunskap inställt sig på platsen för utförande/bedömning av arbete.

Vanlig felanmälan

 • Vi återkopplar/kontaktar er inom 16 arbetstimmar.
 • Vi påbörjar åtgärd inom 7 arbetsdagar.

Exempel på ärende

 

 • Lås, fönster eller dörrar kärvar
 • Det droppar från en kran
 • Fäste till ett duschmunstycke är trasigt
 • Handtag till kyl/frys sitter löst
 • Sliten toalettsits

Prioriterade akuta fel

 • Situation som innebär att det är risk för människors liv och hälsa.
 • Påbörjas inom 30 minuter under vardagar 7-16.
 • Påbörjas inom 60 minuter under jourtid.

Exempel på ärende

 

 • Risk för nedfallande istappar och takplåtar
 • Risk för elstötar
 • Person fast i hiss
 • Snötyngd på tak
 • Frysrisk ventilationsaggregat
 • Akut vattenläckage t ex vatten sprutar
 • Ingen värme i lokaler vintertid
 • Storköksstörning så att det inte går att laga mat
 • Inbrottslarm
 • Brand

Övriga akuta fel

 • Situation som innebär risk för skador på byggnad.
 • Påbörjas inom 2 timmar under vardagar 7-16.
 • Vid jourtid påbörjas åtgärd påföljande dag.

Exempel på ärende

 

 • Hiss står still
 • Dålig värme under vinterperiod i byggnad
 • Vattenskador/takläckage

Övriga ärenden som beställningar/uppdrag 

Har du gjort en beställning? Den blir klar enligt den överenskommelse/bekräftelse du fått från kundservice för den specifika åtgärden. Stäm av med kundservice om du är osäker.

Kontakta kundservice