Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Jobba inom kultur

Inom kultur och fritid jobbar du med kommunens ungdomsverksamhet, bibliotek kulturskola och idrottsanläggningar. Tillsammans arbetar vi för att våra invånare ska få ett rikt kultur- och fritidsliv!

Vilket uppdrag har kultur och fritid?

Magnus Hedenborg, musiklärare på Kulturskolan

- Jag har arbetat som musiklärare på kulturskolan sedan 1998 och sista året som tf pedagogisk och konstnärlig ledare för kulturskolan.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag blev uppringd för att de vill att jag skulle söka.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Mitt arbete består ju till stora delar av att ge en meningsfull fritid till kommunens unga.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att få vara med om ungdomars utveckling (som musiklärare) Att vara med och utveckla kulturskolan

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Det finns en närhet i organisationen. Det är inte stora avstånd mellan medarbetare och chefer

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Miljön är fantastisk. Kommunen är liten så det är lätt att ta sig med cykel överallt. Dock svårt med buss mellan olika kommundelar.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Vi har stora möjligheter att påverka. Ett positivt arbetsklimat som är tillåtande.