Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Jobba som chef

Som chef och ledare förväntas du vara en förebild och genom ett tydligt kommunikativt och engagerat ledarskap bidra till en trygg och effektiv verksamhet med hög kvalitet. Hos oss får du chansen att utvecklas, bl.a. i vårt chefs- och ledarutvecklingsprogram, årliga utbildningar och nätverk. Du får dessutom stöd att lyckas i ditt uppdrag från kommunledningskontorets expertfunktioner.

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör

Personal från tekniska kontoret.

- Jag har arbetat som teknisk direktör i Danderyd sen 2017.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Det var ett spännande uppdrag med flera nya områden. Jag fick också ett mycket gott intryck av alla jag träffade och inspirerades av viljan till utveckling och satsningen på ledarskap.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Alla möten med oerhört kompetenta kollegor där jag lär mig något nytt hela tiden. Jag tycker också att vi har spännande frågor att hantera och utveckla. Allt är inte lätt men vi brukar hitta lösningar på det mesta när vi hjälps åt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Alla mina fantastiska kollegor och att vi tillsammans gör skillnad för kommunens bästa.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Satsningen på  ledarskapet och att det fortsätter framöver. Att vi ser vikten av att vara attraktiva arbetsgivare och bedriver utveckling inom det området. Att vi är lagom stora och kan få en relation med andra kollegor och bra samarbete mellan förvaltningarna är viktigt. Att jag dessutom har förmånen att vara med i två väl fungerande ledningsgrupper där vi stöttar och utvecklar varandra är en stor bonus.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Omgivningarna i Danderyd är unika och jag är riktigt stolt över att få vara med och vårda, sköta och utveckla natur och infrastruktur i kommunen. Här finns bra kommunikationer, vackra omgivningar och parker, grönskande natur och närhet till vatten.

Jag önskar att KLK och verksamheterna kunde sitta tillsammans då jag tror att det skulle underlätta kommunikationen och samarbetet (även om vår digitala mötesförmåga nu utvecklas med raketfart i dessa tider). Även om slottet är en fantastisk och unik byggnad är jag personligen glad över att sitta i Mörby med närheten till både kommunikationer och affärer och restauranger.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- För mig har det alltid varit viktigt att min arbetsplats ger mig möjlighet att kunna påverka. Sedan är det ju så att jag inte kan påverka allt utan vissa ramar får jag förhålla mig till och påverka inom i stället. Att få vara med och påverka betyder ju heller inte att jag får som jag vill, men om jag har möjlighet att säga det jag tycker och blir lyssnad på med respekt så känner jag att jag har en påverkansmöjlighet. Och det tycker jag att har här i Danderyd!

Maria Alm, avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på Socialkontoret

Personal från socialkontoret.

- Jag har arbetat som avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på Socialkontoret i Danderyds kommun sedan juli 2018.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Efter många år som enhetschef för äldreomsorgen i Norrtälje kommun var det dags att få se hur man arbetar i någon närliggande kommun. Valet föll självklart på Danderyds kommun då jag redan då hade hört mycket gott om kommunen som arbetsgivare och så tog jag chansen när den tjänsten jag var intresserad av blev ledig. Jag hade även en stark vilja att bli chef över chefer och leda på en mer strategisk nivå och då passade jobbet som avdelningschef perfekt. 

Vad ger din arbetsdag en mening?
- En känsla av att hela arbetsplatsen är ett team som jobbar i samma riktning. Positivitet även när utmaningarna hopar sig, en känsla av att vi löser det här med att ”kavla upp ärmarna”, samsyn och en vision om vart vi ska.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det dagliga samarbetet med medarbetarna på min avdelning, mina chefskollegor, socialnämnden och att få göra sitt bästa inom ett samhällsviktigt område som omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är. Mitt område har en otrolig spännvidd och det blir aldrig tråkigt och jag är ofta ödmjuk inför det omfattande ansvar som vi har.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Danderyds kommun som arbetsgivare strävar alltid efter att bli bättre och därför har man också nått en hög nivå jämfört med de kommuner jag känner till. Det finns ett tänk där man verkligen bryr sig om sina medarbetare, det finns ett mycket bra ledarskap och styrning och ett utmärkt samarbete mellan politik och tjänstemän. Danderyds kommun bryr sig om vad medarbetarna sätter värde på i sin dagliga arbetsmiljö, ta bara den mycket uppskattade kontorsarbetstiden vi har och den moderna flexibla arbetsplatsen med möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter det, där ligger Danderyds kommun i framkant. Då finns väldigt bra förutsättningar att motiveras att göra det bästa jobb man kan som medarbetare. Det blir roligt att jobba!

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag har både prövat att åka kollektivt, pendla med bil och promenera inom kommunen. Det finns goda möjligheter att hitta sin natursköna plats på lunchen. Jag har arbetat i en geografiskt mycket vidsträckt kommun innan och därför är storleken på Danderyd något som jag ser fler fördelar än nackdelar med. Beslutsvägarna blir kortare, ledarskapet närmare och det går att överblicka sina ansvarsområden bättre.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Det finns absolut mycket goda möjligheter att utvecklas på Danderyds kommun som arbetsplats. Det finns ett klimat som främjar möjligheterna att pröva på mer än en tjänst inom kommunen och att till exempel gå från mellanchef till högre chef, från expert till chef eller tvärt om. Det är inte ovanligt att medarbetarna arbetar länge inom kommunen och jag tror att det är ett tecken på att man ser sin möjlighet att växa och utvecklas.

Möjligheterna att påverka är goda för att vi är öppna för varandras resonemang innan beslut tas, vi värnar processen och att bjuda in varandra. Samma möjligheter finns över förvaltningsgränserna då vi inte sällan möts för att lösa en gemensam uppgift.

Åsa Wiigh, konferenschef och chef över konferens- och festvåningen på Djursholms slott och internservice

Två kollegor står bredvid varandra på Djursholms slott intill en kakelugn.

- Jag arbetar som konferenschef, chef över konferens och festvåningen på Djursholms slott och över Internservice.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Först och främst jobbet i sig, att få kombinera service, ledarskap och förvalta de historiska värdena som slottet har.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Min drivkraft varje dag är att göra kunder och kollegor nöjda och att dom kan genomföra sina möten/uppgifter på bästa sätt. Det ger mig att det känns meningsfullt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att jag får arbeta med människor, lösa olika problem, stora som små. Att som chef få leda en avdelning med medarbetare som är kompetenta, ansvarstagande, engagerade.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Trygg, flexibel och lyssnande.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Miljön är helt underbar. Bra kommunikationer. Att få arbeta på slottet är helt fantastiskt.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Jag känner att jag blir lyssnad på och kan påverka. Lär mig nytt varje vecka.