Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Jobba som chef

Som chef och ledare förväntas du vara en förebild och genom ett tydligt kommunikativt och engagerat ledarskap bidra till en trygg och effektiv verksamhet med hög kvalitet. Hos oss får du chansen att utvecklas genom årliga utbildningar och nätverk. Du får dessutom stöd att lyckas i ditt uppdrag från kommunledningskontorets expertfunktioner.

Maria Alm, avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på socialförvaltningen

Personal från socialkontoret.

- Jag har arbetat som avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på socialförvaltningen i Danderyds kommun sedan juli 2018.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Efter många år som enhetschef för äldreomsorgen i Norrtälje kommun var det dags att få se hur man arbetar i någon närliggande kommun. Valet föll självklart på Danderyds kommun då jag redan då hade hört mycket gott om kommunen som arbetsgivare och så tog jag chansen när den tjänsten jag var intresserad av blev ledig. Jag hade även en stark vilja att bli chef över chefer och leda på en mer strategisk nivå och då passade jobbet som avdelningschef perfekt. 

Vad ger din arbetsdag en mening?
- En känsla av att hela arbetsplatsen är ett team som jobbar i samma riktning. Positivitet även när utmaningarna hopar sig, en känsla av att vi löser det här med att ”kavla upp ärmarna”, samsyn och en vision om vart vi ska.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det dagliga samarbetet med medarbetarna på min avdelning, mina chefskollegor, socialnämnden och att få göra sitt bästa inom ett samhällsviktigt område som omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är. Mitt område har en otrolig spännvidd och det blir aldrig tråkigt och jag är ofta ödmjuk inför det omfattande ansvar som vi har.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Danderyds kommun som arbetsgivare strävar alltid efter att bli bättre och därför har man också nått en hög nivå jämfört med de kommuner jag känner till. Det finns ett tänk där man verkligen bryr sig om sina medarbetare, det finns ett mycket bra ledarskap och styrning och ett utmärkt samarbete mellan politik och tjänstemän. Danderyds kommun bryr sig om vad medarbetarna sätter värde på i sin dagliga arbetsmiljö, ta bara den mycket uppskattade kontorsarbetstiden vi har och den moderna flexibla arbetsplatsen med möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter det, där ligger Danderyds kommun i framkant. Då finns väldigt bra förutsättningar att motiveras att göra det bästa jobb man kan som medarbetare. Det blir roligt att jobba!

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag har både prövat att åka kollektivt, pendla med bil och promenera inom kommunen. Det finns goda möjligheter att hitta sin natursköna plats på lunchen. Jag har arbetat i en geografiskt mycket vidsträckt kommun innan och därför är storleken på Danderyd något som jag ser fler fördelar än nackdelar med. Beslutsvägarna blir kortare, ledarskapet närmare och det går att överblicka sina ansvarsområden bättre.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Det finns absolut mycket goda möjligheter att utvecklas på Danderyds kommun som arbetsplats. Det finns ett klimat som främjar möjligheterna att pröva på mer än en tjänst inom kommunen och att till exempel gå från mellanchef till högre chef, från expert till chef eller tvärt om. Det är inte ovanligt att medarbetarna arbetar länge inom kommunen och jag tror att det är ett tecken på att man ser sin möjlighet att växa och utvecklas.

Möjligheterna att påverka är goda för att vi är öppna för varandras resonemang innan beslut tas, vi värnar processen och att bjuda in varandra. Samma möjligheter finns över förvaltningsgränserna då vi inte sällan möts för att lösa en gemensam uppgift.

Åsa Wiigh, konferenschef och chef över konferens- och festvåningen på Djursholms slott och internservice

Två kollegor står bredvid varandra på Djursholms slott intill en kakelugn.

- Jag arbetar som konferenschef, chef över konferens och festvåningen på Djursholms slott och över Internservice.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Först och främst jobbet i sig, att få kombinera service, ledarskap och förvalta de historiska värdena som slottet har.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Min drivkraft varje dag är att göra kunder och kollegor nöjda och att dom kan genomföra sina möten/uppgifter på bästa sätt. Det ger mig att det känns meningsfullt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att jag får arbeta med människor, lösa olika problem, stora som små. Att som chef få leda en avdelning med medarbetare som är kompetenta, ansvarstagande, engagerade.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Trygg, flexibel och lyssnande.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Miljön är helt underbar. Bra kommunikationer. Att få arbeta på slottet är helt fantastiskt.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Jag känner att jag blir lyssnad på och kan påverka. Lär mig nytt varje vecka.