Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Ledarskap

Som chef och ledare förväntas du vara en förebild och genom ett tydligt kommunikativt och engagerat ledarskap bidra till en trygg och effektiv verksamhet med hög kvalitet. I din roll som ledare får du stöd i ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor via kommunledningskontoret. Du bjuds även in till kommunövergripande forum för nätverkande och kunskapsutbyte med dina chefskollegor från olika förvaltningar.

Chefsstöd  

Som chef erbjuds du årliga kompetensutvecklande utbildningar inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning och medarbetarsamtal. 

Möt våra verksamhetschefer