Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Aktuellt

Här lägger vi löpande upp aktuell information som har med ungdomsarbete att göra.

2020-12-22

Förändringar kopplade till covid-19

Från och med den 22 december håller Ungdomscentrum i Enebyberg och Fribergagården sina fysiska lokaler stängda fram till den 24 januari. Detta kan komma att förlängas.

Verksamheterna ställs med detta inte in, de ställs bara om! 

Arbetet riktat mot Danderyds ungdomar kommer under denna tid att bedrivas digitalt, där en hel del olika aktiviteter kommer att erbjudas.

Bland annat kommer det att bjudas på mat- och baktips där ungdomarna kan koppla upp sig och delta. En "hänglänk" kommer att vara öppen för ungdomarna där de under vissa tider kan delta tillsammans med fritidsledarna, en daglig fikastund är ett utav inslagen. En livesändning kommer att äga rum där polisen deltar och ungdomarna kan ställa frågor och få svar på dessa. Ungdomarna kommer även att kunna spela olika spel tillsammans med våra fritidsledare. Detta och mycket mer erbjuds, mer info hittar ni på Fribergagårdens och Ungdomscentrums Instagramkonton.

@fribergagarden

@ungdomscentrum

@ungdomskoordinatorer

 

2020-12-12

Digital föreläsning om ungas drogbruk

-med Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren.

Roslagens kommuner i samverkan med Polisen välkomnar alla föräldrar till Föräldraskolan

Del 1 och 2 , en kostnadsfri digital föreläsning på Facebook om ungas drogbruk.

Stefan kommer bland annat att berätta hur tillgången ser ut i södra Roslagens kommuner (Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm, Vallentuna). Stefan kommer även att prata om lagstiftningen samt aktuella preparat och symptom, kännetecken etc.

Är du en av dem som är oroad över att våra ungdomar blir allt mer exponerade för droger i sin vardagsmiljö?

Idag finns det en god tillgång till narkotika i ungdomars vardag, inte minst i många festmiljöer.

Stockholmsenkäten bekräftar att en betydande andel ungdomar som inte använt narkotika, ändå har haft möjligheten att prova på det. I Stockholmsenkäten får ungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet svara på frågor om bland annat brott, droger, skola och psykisk hälsa.

Mer om föreläsningen

Föreläsningen om ungas drogbruk är uppdelat i två delar och efter varje del kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren.

  1. Vad säger lagstiftningen om narkotika och hur ser tillgången på narkotika ut i södra Roslagens kommuner? Dessutom ges en kort lägesbild av hur tillgången påverkar den organiserade brottsligheten i området.
  2. Aktuella preparat – symptom, kännetecken etc
  • Cannabis (marijuana, hasch, hascholja)
  • Centralstimulerande droger (amfetamin, kokain, MDMA)
  • Hallucinogener (LSD, ecstacy)
  • Läkemedel (benzodiazepiner, valium, tramadol)
  • Opiater (morfinbas, morfin, opium, opiumbas, heroin, heroinb

Datum: 15/12 kl. 19:00

Du hittar föreläsningen här

 

2020-11-20

Förändringar kopplat till Covid-19

Fribergagården håller öppet för ungdomar som är födda 2005 eller senare samt att de måste vara bosatta i kommunen. Max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt. Replokalerna, studion och gymmet håller stängt. (Kan komma att förändras) Inga evenemang får annonseras.

Ungdomscentrum på Träffpunkt håller öppet som vanligt men får ha max 30 personer i lokalen samtidigt. Inga evenemang får annonseras.

Ungdomskoordinatorerna arbetar uppsökande i de utomhusmiljöer där ungdomar befinner sig och försöker i största möjliga mån att undvika besök inne i kommunens skolor.

Arbetet med en digital mötesplats är under ständig utveckling. Den ska dels kunna erbjuda en trygg punkt dit ungdomar kan vända sig, men även för att kunna ha roligt och delta i olika tävlingar eller annat.

Varje torsdagkväll kan ungdomarna till exempel delta i vår stödchatt där de själva bestämmer ämnet för kvällen. Plats för chatten är Instagram & Snapchat. @ungdomskoordinatorer

 

2020-11-12

Projekt Nyanlända 

Ungdomskoordinator Burrel Gubetini har startat ett projekt där syftet är att erbjuda kommunens nyanlända en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang i lärmiljöer ur ett salutogent perspektiv.

En gång i veckan kommer ungdomar att delta i olika aktiviteter på olika platser i kommunen, men primärt på Fribergagården. Förhoppningen är att personal och de nyanlända ungdomarna kan skapa en bra relation så att ungdomarna har en trygg miljö att gå till när de känner för det. Fribergagården är dessutom en bra plats för att träffa andra ungdomar. 

 

2020-11-05

Stödchatt för ungdomar

Varje torsdag med start 5 nov finns Ungt fokus ungdomskoordinatorer på Snapchat och Instagram mellan kl 18:00-20:00. Olika ämnen kommer att tas upp utifrån ungdomarnas egna önskemål. 

Snapchat, Instagram och Tellonym @ungdomskoordinatorer

 

2020-10-23

Höstlov 2020

Under höstlovet erbjuder Ungt fokus en hel del roliga aktiviteter för kommunens ungdomar! Bland annat erbjudes cirkelträning, padel, godistillverkning, olika quiz på våra sociala medier, producentkurs för att lära sig skapa beats och rap, halloweensminkning, filmvisning och mycket annat!

Ungdomskoordinatorerna kommer även att finnas ute kvällstid under hela höstlovet.

Kika in på våra sociala medier för mer info

@ungdomskoordinatorer

@fribergagarden

@ungdomscentrum

 

2020-10-15

Torsdagsträffar - stödverksamhet

Den 15 oktober startar ungdomskoordinatorn Selina Eriksson upp en stödverksamhet för ungdomar mellan 13-18 år som har en jobbig hemsituation, exempelvis på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller en ansträngd ekonomi inom familjen. Selina är utbildad socionom och har tidigare arbetat som kvalificerad kontaktperson för ungdomar via socialtjänsten.

Verksamheten håller till i mysiga och avskilda lokaler där ungdomarna ges möjlighet att få en paus hemifrån en kväll i veckan. Gratis middag serveras, läxhjälp erbjuds samt olika aktiviteter i form av kreativt skapande, tv-spel och film. Verksamheten kräver ingen anmälan men adress ges ut via telefon eller mejl. (Sker digitalt från den 5 nov 2020 pga nya rekommendationer från FHM)

Kontakt: selina.eriksson@danderyd.se

 

2020-10-01

Inslag i Sveriges radio P4

Efter vårt senaste inlägg på Facebook och Instagram om mobbning och trakasserier på sociala medier har detta uppmärksammats från flera håll. Imorse medverkade vi i P4 Sthlm tillsammans med en ungdom från Danderyds gymnasium.

Fokus ligger nu på vad vi alla gemensamt kan göra för att sätta stopp för detta, både på kort och lång sikt. Inte minst är det viktigt att vi reagerar och är enade om att det är fullkomligt oacceptabelt. Det är även av stor vikt att nå ut med budskapet till elever i alla skolor, oavsett om detta förekommer eller ej.

Det är oerhört viktigt att vi finner strategier för hur vi kan arbeta med detta på lång sikt inom skolans miljöer, men även att föräldrar talar med sina barn och ser över vilka konton de faktiskt följer på deras sociala medier. Det är viktigt som förälder att se över vad som försiggår i barnens liv, både under men även efter skoltid.

Lyssna gärna på inslaget som finns på vår Facebooksida

 

2020-09-11

Träning för ungdomar med funktionsvariation

Vår ungdomskoordinator Burrel Gubetini har en bakgrund som idrottslärare och har även utbildning inom området träning för personer med funktionsvariation.

Han kommer att leda och hålla i träningspass för den grupp ungdomar som går på Fritidsträffen i Enebyberg. Under åtta tillfällen kommer Burrel att utbilda ungdomar och personal från Fritidsträffen i kost & hälsa så att träning blir en del av ungdomarnas vardag. -Träning ska vara roligt, inte något vi måste göra utan något vi vill göra, säger Burrel.

Träningen kommer att hållas på Fribergagården, dels för att de har en bra träningslokal men även för att ungdomarna då får möjlighet att vistas i en ny miljö där andra ungdomar är.

Syfte:

Syftet är att dessa ungdomar ska få en känsla av samhörighet och att de ska få en meningsfull aktivitet på sin fritid.  
En annan del är att de kan få möjlighet till att lära sig av förändringar i deras personliga scheman vad gäller träning, transport etc.  
Att de lär sig se på träning som en rolig aktivitet och inte som en betungande sak som de måste göra.  

 

2020-06-15

Utökad bemanning och öppet för kommunens ungdomar sommaren 2020

Med tanke på det läge som nu råder i Sverige och då med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer så ser vi att många kommer att ha sin semester på hemmaplan denna sommar. För att möta upp detta så kommer Fribergagården till viss del att utöka sitt öppethållande.

Roliga evenemang kommer att erbjudas samt en högre vuxennärvaro ute i kommunen!

Mer info framöver hittar ni på vår hemsida samt löpande på Instagram och Facebook @ungdomskoordinatorer och @fribergagarden

Har ni idéer och tankar kring sommaren och dess innehåll, hör gärna av er!

Fält

Vi finns ute i kommunen för att se att ungdomarna har det bra. Den 2 maj drar föräldravandringen igång och likaså vårt fältarbete under kommande helger fram till skolavslutningsveckan.

Om behovet ser annorlunda ut så kan det komma att ändras!

I sommar kommer vi även ha en viss bemanning då vi pga rådande läge ser att många inte kommer att resa i samma utsträckning som tidigare. När skolorna sedan startar i höst igen så finns vi ute under varje helg.

Vi kommer även att finnas ute i kommunen under vissa vardagskvällar, allt utefter de behov vi ser.

För frågor gällande fält och det uppsökande arbetet:

Kontakt: ungtfokus@danderyd.se

Facebook: @ungdomskoordinatorer

Instagram: @ungdomskoordinatorer

 

2020-05-20

Ungdomsprojekt - Coronahjälpen

Tillsammans med 16 kommuner i Stockholm, KC (Kunskapscentrum för fritidslerdarskap) och BRIS uppmärksammar Danderyds kommun och Ungt fokus ungdomars mående nu under ”Coronatider”.

Många ungdomar har svårt att hitta sitt sammanhang samt att de uttrycker en stark önskan att hitta kanaler där de kan bidra på ett positivt sätt.
Eventet sänds på Youtube den 30 maj mellan kl 12-22 och kommer att fyllas med kända artister, influencers, ungdomar, relevanta vuxna och andra överraskningar.

Fokuset kommer att vara på att synliggöra ungdomars kraft.

Är du en ungdom eller om du känner någon ungdom mellan 10-18 år som vill vara med i livesändningen eller bara vara delaktig och skapa sändningen tillsammans med andra ungdomar och artister kan du kontakta ansvariga för projektet!

Projektansvariga:

mohammed.lahmar@danderyd.se och Petter.Jonsson@danderyd.se