Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Ungdomsmedverkan

Ungdomar i Danderyds kommun ska känna att de har ett stort inflytande och att de har möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem.

Ungdomsambassadörer sommaren 2020

Under fyra veckor sommaren 2020 har Ungt Fokus tagit emot 28 stycken feriearbetare fördelat på två perioder. Dessa har arbetat som ungdomsambassadörer. Syftet med projektet har varit att göra ungdomar mer delaktiga i kommunens arbete samt att ge ungdomar möjlighet att lyfta frågor de ansett viktiga. Ungdomsambassadörernas synpunkter och resultat har i slutet på varje arbetsperiod presenterats för kultur- och fritidsnämnden samt kommunens ungdomschef.

Under dessa fyra veckor har ungdomsambassadörerna arbetat i mindre arbetsgrupper och cirkulerat mellan tre arbetsstationer. Stationerna har inneburit olika former av arbetsuppgifter, dock med ett gemensamt fokus på ungdomsdelaktighet.

I arbetsstation 1 har ungdomsambassadörerna utformat och genomfört enkäter riktade till andra ungdomar i kommunen samt sammanställt resultaten som framkommit. De har även diskuterat och lyft frågor de själva ansett relevanta, såsom trygghet, fritid och hälsa. I arbetsstation 2 har fokus legat på Fribergagården, där ungdomsambassadörerna arbetat med verksamhetsutveckling, marknadsföring samt planering och genomförande av ett event riktat mot andra ungdomar.  Arbetsstation 3 har varit inriktad på filmskapande och redigering. Här har ungdomsambassadörerna utformat storyboards utifrån olika teman de själva valt samt producerat kortare filmer om Ungt Fokus olika verksamheter.

Projektet Danderyd lyssnar

Under ett års tid har vi vuxna lyssnat på hur ungdomarna ser på sin miljö i Danderyds kommun. Det som inte får gå förlorat i det mediala bruset är att de har en stark framtidstro. Vi ska vara väldigt stolta över hur modiga, ambitiösa och driftiga våra ungdomar är.

För att nå en förändring i ett samhällsbeteende krävs ett konsekvent arbete där alla parter är involverande; föräldrar, ungdomar, kommunen, forskare och Polisen.

Filmer från projektet

Ljudberättelser från projektet

Om projektet

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Mer information om projektet Danderyd lyssnar

Danderyd lyssnar i sociala medier

Allt publicerat material i sociala kanaler kopplat till projektet hittar du under #danderydlyssnar.

Danderyd lyssnar i media

TV4

Inslag i Nyhetsmorgon torsdag den 31 januari 2019, där Lotta Borg Skoglund tillsammans med ungdomar från Danderyds gymnasium berättar om projektet. "Ungdomar i Danderyd mer benägna att bruka droger".

tv4play.se/program/nyhetsmorgon

Radio P4

Intervju med projektledare och ungdomschef Jonas Jonsson.

sverigesradio.se

Övrig publicitet

Projektet i media

Avslutningsvernissaget på Dagy

Den 4 april 2019 hölls ett fullsatt vernissage på Danderyds gymnasium. Ungdomarna berättade genom film, teater och ljudinstallationer om sina rädslor, sina drömmar och om hur de skulle de vilja bli bemötta av oss vuxna. Kvällen bjöd på flera nära samtal mellan unga och vuxna.

Läs mer om vernissaget

Mer om Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium

Vill du vara med i vårt föräldranätverk?

Vi bygger just nu ett nätverk med föräldrar som ska fungera som "Advisory board" för projektet Danderyd lyssnar.

Medlemmar i "Advisory board" får ta del av de resultat som kommer fram i projektet samt är med och diskuterar hur vi kan skapa verkstad av det som kommer fram. Effektmålet på lång sikt är att drastiskt minska Danderyds höga siffror inom psykisk ohälsa och alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar.

Gruppen har börjat träffas och planerar att träffas ungefär en gång i månaden.

Exempel på frågeställningar som vi jobbar med är "Varför tror ni att våra ungdomar ligger så högt i statistiken när det gäller psykisk ohälsa och alkohol, tobak och narkotika?" och "Hur når vi ut med budskapet till föräldrarna?".

Vill du vara med och göra skillnad? Mejla i så fall ditt intresse till vår ungdomschef jonas.jonsson@danderyd.se