Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kartläggning

Som en del av Ungt fokus ingår det i vårt uppdrag att söka samarbete med kommunens skolor och då med fokus på barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Med avstamp i kommunens nya barn- och ungdomsstrategi som ska implementeras i kommunens alla verksamheter och som riktar sig till barn och unga läggs stor vikt vid att skapa ett gott smarbete med kommunens skolor, med särskilt fokus på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Målet är att skapa samverkan och bygga hållbara relationer, kartlägga vilka behov kommunens skolor har i form av stöd och kontakt ifrån ungdomskoordinatorerna och kommunen inom ex ANDTS, sociala medier, kränkande behandling, relationer, porr, event, ungdomsdelaktighet, föräldramöten med mera, samt att få en klarlagd och kontinuerlig bild av ungdomstendenser.