Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föräldrar lyssnar

I projektet Danderyd lyssnar fick ungdomar i kommunen berätta sina egna historier om hur det är att vara ung i dagens Danderyd. Där berättades historier om grupptryck och prestation, psykisk ohälsa och stress. Ungdomarna önskade en bättre dialog med vuxna, att bli sedda och hörda samt att vuxna ska vara vuxna.

En stark festkultur och en rädsla att inte passa in

Historier om en stark festkultur och en press att passa in i gruppen, en rädsla för att bli ensam, om att se upp till sina föräldrar, och även om en avsaknad av vuxennärvaro och gränsdragningar. Mycket av det ungdomarna berättade återspeglas i resultaten från Stockholmsenkäten, en enkät som görs vartannat år av elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Där besvaras bland annat frågor om alkohol och narkotika, psykisk hälsa och relationer. Många ungdomar i Danderyd lyssnar lyfte att de såg de egna föräldrarna som sina främsta förebilder, något som återspeglas i Stockholmsenkäten. På frågan om de ser sina föräldrar som förebilder svarade 57 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet att det stämde mycket bra. Men under Danderyd lyssnar framkom även en annan bild, en bild av frånvarande vuxna och en avsaknad av tydliga gränsdragningar.