Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Nyttiga länkar

Här kan du få information om bland annat alkohol, narkotika, tobak, psykisk hälsa och ungdomars liv på internet.

 

Information och råd kring alkohol, narkotika och tobak

Polisens föräldraskola

Polisen arbetar kontinuerligt mot droger bland unga, men upplever att föräldrar ofta är okunniga om hur lättillgänglig narkotikan är för tonåringar och vill öka medvetenheten kring detta.

Tonårsparlören

Här hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata om alkohol med din tonåring.

CAN

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Folkhälsomyndigheten

Arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar.

Internet

Statens medieråd

Tips och råd hur man pratar om digitala mötesplatser med barn och unga.

Internetkunskap

Lär dig mer om barnens digitala vardag och hur du som förälder kan visa intresse och engagemang för det som händer på nätet.

Psykisk hälsa

Mind

Minds stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Suicide zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Övrigt

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.