Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är namnet på den livsstilsstudie som Danderyds kommun tillsammans med 22 andra Stockholmskommuner använder som mätverktyg på ungdomars fritidsvanor, upplevda trygghet och välbefinnande. Enkäten genomförs vartannat år av elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2, resultaten jämförs på länsnivå såväl som över tid i hemkommunen och skolkommun. Här nedan kan du ta del av resultaten från Danderyd.