Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stockholmsenkäten - Ungdomskollen


Stockholmsenkäten är namnet på den livsstilsstudie som Danderyds kommun tillsammans med 22 andra Stockholmskommuner använder som mätverktyg på ungdomars fritidsvanor, upplevda trygghet och välbefinnande. ​

Enkäten genomförs vartannat år av elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2, resultaten jämförs på länsnivå såväl som över tid i hemkommunen och skolkommun.

Utifrån Stockholmsenkäten har vi skapat Ungdomskollen där vi på ett överskådligt sätt har brutit ned delar såsom alkohol, narkotika och psykisk ohälsa. Vi har även gjort våra egna reflektioner över varje område.

Här nedan kan du ta del av resultaten från Danderyd.

Stockholmsenkäten

Ungdomskollen