Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Främjande förhållningssätt

Det uppsökande ungdomsarbetet utgör en viktig del i kommunens strategi och önskan att nå så många ungdomar som möjligt utifrån ett främjande perspektiv.

Med fokus på att stärka det friska i varje individ och att se det goda är en viktig faktor. Vi ser möjligheter i varje ungdom vi möter.

Det är viktigt att ungdomar känner meningsfullhet och att de ingår i ett sammanhang. 

Vi ungdomskoordinatorer kommer att röra oss ute på skolor under dagtid och på till exempel idrottsplatser, skolgårdar och i Mörby centrum under kvällar och helger. Vi kommer att finnas där ungdomarna är, så även i den digitala världen på sociala medier.