Samråd för översiktsplanen

2020 genomfördes en enkät om Danderyds framtida mark- och vattenanvändning. Mellan 3 maj och 13 juni 2021 genomfördes samråd för översiktsplanen. Samrådsförslaget finns att ta del av nedan. 

Presentation - förslag till översiktsplan

Digital plattform - Story map

Samrådsförslag till översiktsplan

Hela översiktsplanen som PDF - Samrådsförslag
Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

Samrådsförslag till översiktsplan (indelad i kapitel)

Kapitel 1 - Inledning
Kapitel 2 - Utgångspunkter
Kapitel 3 - Nuläge
Kapitel 4 - Översiktsplanens mål
Kapitel 5 - Utvecklingsinriktning
Kapitel 6 - Mark- och vattenanvändning
Kapitel 7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

Vad händer efter samrådet? 

Nu pågår arbetet att ta fram en samrådsredogörelse. Detta är en sammanställning av inkomna synpunkter samt hur kommunen ska arbeta vidare med dessa synpunkter. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på kommunens webbplats.

Därefter kommer kommunen revidera samrådshandlingarna och ta fram en granskningshandling samt genomföra en granskning. Det innebär en ny möjlighet att tycka till om översiktsplanen och sker på liknande sätt som för samrådet. Granskning är planerad till vintern 2021.

Har du frågor? 

Kontakta Översiktsplanerare Staffan Lind 
staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70 

Uppdaterad: 2021-06-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.