Distans

Vi övergår till distansundervisning från och med måndag 7 december

Detta gäller samtliga elever utom gymnasiesärskolan. Från och med måndag 7 december och fram till jul ska du alltså inte åka till skolan. Undervisningen sker digitalt och du ska titta i Vklass för information om lektionerna. Vi arbetar intensivt  och informationen i Vklass förändras hela tiden. Titta alltså på måndag morgon för att vara säker på att du har korrekt information.

Undantag kan förekomma och du får då information från din lärare.