Intervju med lärare Outi

I den här texten får ni lära känna Outi Joelsson som är lärare i Engelska och Svenska. Outi arbetar på det samhällsvetenskapliga programmet för elever med ASD/Aspergers syndrom.

Berätta om programmet du jobbar på och vad du är lärare i för kurser.

 
Jag arbetar på ett samhällsvetenskapligt program för elever med ASD/Aspergers syndrom och undervisar i svenska och engelska samt är handledare i gymnasiearbetet – och mentor såklart!
 

Vad får elever som går just det programmet du jobbar på?

 
De elever som läser ett samhällsvetenskapligt program får med sig både djupa och breda kunskaper, och är också väl förberedda för att kunna studera vidare på universitet och högskola efter gymnasieexamen. Programmet passar dig som har ett stort intresse för just samhällsvetenskapliga ämnen och som vill ha möjlighet att ha många karriärvägar att välja på efter gymnasiet. I detta program har vi valt ut kurser som gagnar elever med en neuropsykiatrisk diagnos, så som kommunikation i årskurs ett och fortsättningskursen i psykologi i årskurs tre. Det som egentligen skiljer detta samhällsvetenskapsprogram åt från de övriga på Danderyds gymnasium är att undervisningen sker i klasser om 8–10 elever i anpassade lokaler, där eleverna har ett hemklassrum. I övrigt är det samma krav och samma mål med utbildningen.
 

Vad kan du se för utveckling hos de elever som tar studenten?

På tre år har eleverna utvecklats inte bara genom att de ökat sin kunskap om och förståelse för omvärlden utan även om sig själva. De har getts verktyg för att navigera vidare såväl i livet, som i framtida studier. De har byggt självförtroende och vågar utmana sig själva.
Har du några tips till elever som ska börja här på Danderyds gymnasium?
- Elever i våra klasser säger själva att den största skillnaden mellan grundskola och gymnasium är de ökade kraven på självständighet och eget ansvar för att planera studier och fritid, och där kan jag bara hålla med. De kom också med tipset att redan under sista terminen i årskurs nio försöka öva på planering över läxor och studier inför prov, av denna anledning. Det viktigaste i valet av utbildningsväg, enligt mig, är att det är du som individ som gör valet – inte dina föräldrar, inte en SYV, inte ett syskon. Bara du.