Sen anmälan till ett program med färdighetsprov?

Har du gjort en sen anmälan via gymnasieantagningen till estetisk fördjupning eller spetsutbildning matematik? Läs om hur du gör ditt färdighetsprov!

Estetisk fördjupning

Om du söker en plats med estetisk fördjupning så behöver du skicka in ett färdighetsprov senast måndag 9 augusti.

Instruktioner för färdighetsprov estetisk fördjupning

Spetsutbildning matematik

Du som söker plats på vår spetsutbildning i matematik behöver göra ett färdighetsprov. Vi har ett provtillfälle på plats på Danderyds gymnasium onsdag 11 augusti klockan 08:45.

Instruktioner för färdighetsprov spetsutbildning matematik

Anmäl dig till ulf.backlund@danderyd.se