Teknikprogrammet

Vad får du göra?

I filmen berättar Pelle och Oskar om ett projekt i design där eleverna fick samarbeta med en arkitekt som nyligen examinerats från Lunds tekniska högskola. Syftet var att arbeta fram förslag till mötesplatser i form av paviljonger till en så kallad icke-plats utanför skolan.

Till filmarkivet