Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och vara väl förberedd inför kommande studier och arbetsliv. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera din kreativitet, nyfikenhet och ditt analytiska tänkande.

Hos oss finns välutrustade laborationssalar och klassrum försedda med den teknik som en modern undervisning kräver. Vi anordnar studiebesök och ser till att du får möta forskare och experter verksamma vid olika högskolor och arbetsplatser. Dessutom är flera av våra lärare på skolan disputerade och därmed finns en spetskompetens inom fysik, matematik, biologi och kemi.

Vi deltar också i den forskarskola som anordnas av Stockholms universitet. Du kommer att få arbeta med till exempel laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder. Varje år deltar många av våra elever i internationella olympiader inom matematik, kemi, biologi, fysik och programmering.

Vi erbjuder två inriktningar inom det naturvetenskapliga programmet; Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. Dessutom har vi flera olika fördjupningar att välja mellan. Naturvetenskaplig fördjupning är fördjupningen för dig som är intresserad av mycket kemi, biologi och fysik.

Entreprenörskap vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att se nya möjligheter och att omsätta idéer i praktisk handling bland annat genom Ung Företagsamhet, UF. Vår internationella fördjupning kombinerar språk och naturvetenskap och vi har upparbetade internationella kontakter.

Estetisk fördjupning

Vill du kombinera dina högskoleförberedande studier med musik, bild, formgivning och teater? Då kan du läsa det Naturvetenskapliga programmet med en estetisk fördjupning.

Anna Sarri Krantz

Biträdande rektor med ansvar för NA och TE

08-568 91 368

Anna.SarriKrantz@danderyd.se