Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Förberedelseklass

Målet i svenska som andraspråk är att eleverna på sikt ska behärska svenska på i princip samma nivå som en elev med svenska som modersmål. Att utveckla ett språk till den nivån i både tal och skrift brukar ta 6-8 år.

I förberedelsegruppen är eleverna nyanlända, d.v.s. att de har varit i Sverige i max fyra år. Eleverna befinner sig på olika nivåer i svenska beroende på en mängd faktorer. Här jobbar vi därför både individuellt och gemensamt med fokus på svenska språket.

Alla elever har egna läroböcker och skönlitteratur anpassade till sin egen nivå. Med dessa böcker kan de arbeta på egen hand både i skolan och hemma. De får också individuellt anpassade tv-program och filmer som länkas via Schoolsoft.

Vi arbetar gemensamt med att: läsa, skriva, lyssna, tala och samtala. Det kan vara: olika teman, textläsning, skrivuppgifter, hörövningar, diskussioner, muntliga redovisningar, film, tv-program, lekar, spel, måleri, pyssel och studiebesök. Eftersom många elever inte är med på ordinarie undervisning i SO eller NO så tar vi även in dessa ämnen i svenska som andraspråk.

För att synliggöra elevernas språkutveckling använder vi oss av den Gemensamma europeiska referensramen för språk* med sex olika nivåer, från ren nybörjarnivå A1 till avancerad nivå C2. Eftersom läroplanens kunskapskrav för E i svenska är höga så anser vi att detta är ett bra redskap för bedömning.

Vi är måna om att eleverna ska förstå att det enda rätta under språkinlärning är att våga göra fel. Då utvecklas man snabbare och kommer längre.