Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Traditioner

Mörbyskolans Nobelprisutdelning.

På Mörbyskolan har vi många olika traditioner som är uppskattade av både elever och lärare. Här kan du läsa om några av dem.

Mörbyskolans Nobelpris

Sedan 1996 delar Mörbyskolan ut "Nobelpris" till elever som på något sätt utmärkt sig inom ämnena fysik, kemi, samhällsvetenskap (motsvarar ekonomipriset) och litteratur. Vid en högtidlig ceremoni på Nobeldagen den 10 december delar rektor ut medaljer och diplom till pristagarna med hela årskurs 9 som publik. Precis som på den riktiga ceremonin är alla festklädda under hela dagen. Ceremoni, tal och musikunderhållning blandas till en behaglig helhet där pristagarna står i centrum. Syftet med Mörbyskolans "Nobelpris" är att ytterligare stimulera eleverna genom att visa att kunskaper värderas högt. Vissa år delas även ett "Nobelpris" i "Fred" ut till en eller flera elever som på ett aktivt sätt verkat för att ytterligare förbättra stämningen på skolan. Även miljöpris (motsvarar priset för medicin och fysiologi) delas ut vissa år.

Lucia

Att fira Lucia är en del av varje skolas tradition. På Mörby börjar Luciamorgonen med en tidig chokladfrukost bland levande ljus i skolans matsal. Många elever brukar delta. En stund senare bjuder skolans kör på ett klassiskt Luciatåg där kören framför Lucia och adventssånger i tre stämmor. Många soloframträdanden ingår. Kören består av ett 60-tal elever vilka repeterar regelbundet under hela skolåret för att sedan framträda vid de olika skolevenemangen.

Talangjakt

Många av skolans elever spelar ett instrument eller sjunger i kör. Över huvud taget är musiken en stor del av ungdomarnas kultur. Under åren har många band bildats spontant på skolan där de använt musiksal och andra lokaler som ”replokaler”. Redan för tjugo år sedan fanns en tradition med en årlig ”Talangjakt” där elever (och lärare) kunde framföra sång och musiknummer inför en tävlingsjury. Bredden på musik och sång har varit stor. Inte sällan har eleverna själva komponerat text och musik.

Halloween

Mörbyskolan firar årligen Halloween - och det började vi med långt innan det blev så kommersialiserat som det är nu. Förr brukade vi dessutom gå upp till Mörby Centrum och visa upp oss. Numera brukar vi ha musikuppträdanden och utse bäst utklädda person.