Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Samtalsstöd - behöver du eller din ungdom prata?

Kommunen är tillgänglig för dig som behöver stöd med anledning av den tragiska händelsen i Sollentuna där en ung människa bragts om livet.

På Fribergagården finns personal tillgänglig för att stötta berörda unga och föräldrar.

Här kan du träffa oss:

Fribergagården, måndag till onsdag, 12-14 augusti. Öppet för unga och föräldrar klockan 13-18.

Behöver du prata med någon?

Jourhavande präster

Ungdomspräst Niklas Utterhall, 08-568 957 24, 070-259 00 68
Kyrkoherde Elisabeth Munro, 070-644 10 99

Ungdomsmottagningen

Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd, telefon 08-568 919 05

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 15-16 och onsdagar kl 16-17. Andra tider, lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Tidsbokade besök måndag till fredag till kuratorer och barnmorskor.

Övrigt samtalsstöd:

Socialjouren nordost

Brottsofferjouren Roslagen, 08–768 83 82 eller 0739-39 44 76
Barnens hjälptelefon BRIS, 116 111
BRIS vuxentelefon, 077-150 50 50

Frågor

Fribergagården
Fritidsgårdschef Jonas Jonsson, 08-568 910 86

Vid eventuella frågor från media hänvisa till:

Bildningsförvaltningen
Bildningsdirektör Kent Henningson, 08-568 913 90