Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Fritidshem

På Vasaskolans fritids så finns det tre avdelningar. Junibacken för elever i F-åk 1, Mattisborgen för elever i åk 2-3 och Fritidshemmet för elever i åk 4-6. Vi erbjuder omsorg mellan klockan 07.00-18.00 och har gemensam öppning och stängning.

Fritidshem för år F-2

Fritidshemmets öppettider är kl 7,15-17,15.

Junibacken och Mattisborgen har sina lokaler i Bullerbyn där även övriga lågstadiet har sina klassrum.

Fritidshemsavdelningarna i Bullerbyn samverkar genom olika aktivitetsgrupper, vilket skapar goda förutsättningar för elever och personal att lära känna varandra och skapar också trygghet för eleverna.

Undervisningen i fritidshemmet genomförs med stöd av Lgr 11 och genom att vi erbjuder olika aktiviteter som ska stimulera och utveckla elevers lärande samt utveckla deras förmågor. Eleverna är delaktiga genom att vi i vår planering utgår ifrån deras önskemål om aktiviteter och vi är lyhörda för deras egna intressen och idéer. Vi genomför våra aktiviteter både utomhus och inomhus. Genom samarbete och kommunikation i en grupp får eleverna möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens och där även förmågor som gott kamratskap, respekt och lyhördhet för andras behov samt nyfikenhet och lust att lära ska genomsyra verksamheten.

Under skolloven samverkar fritidshemsverksamheten på skolan och under sommarlovet har vi en samverkan med de övriga kommunala skolorna i kommunen.

Kontakta Junibacken: 08-568 914 82, Mattisborgen: 08-568 914 83

Fritidshem för år 3-6

Fritidshemmet är öppet mellan kl. 13-16,30 varje skoldag. Efter kl 16,30 hänvisas eleverna till Bullerbyn, junibacken.

Under lovdagar har vi öppet mellan kl. 8,00-16,30. Vid behov av omsorg mellan kl 7,15-8,00 samt mellan kl. 16,30-17,15 hänvisas eleverna till Bullerbyn, Junibackens fritidshem, där alla fritidshemsavdelningar på Vasaskolans samarbetar under dessa klockslag.

Fritidshemmet har sina lokaler i Villekulla.

Verksamhet

Undervisningen i fritidshemmet genomförs med stöd av Lgr 11 och genom att vi erbjuder olika aktiviteter som ska stimulera och utveckla elevers lärande samt utveckla deras förmågor. Eleverna är delaktiga genom att vi i vår planering utgår ifrån deras önskemål om aktiviteter och vi är lyhörda för deras egna intressen och idéer. Vi genomför våra aktiviteter både utomhus och inomhus. Genom samarbete och kommunikation i en grupp får eleverna möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens och där även förmågor som gott kamratskap, respekt och lyhördhet för andras behov samt nyfikenhet och lust att lära ska genomsyra verksamheten.

Fritidshemsverksamheten för årskurs 3-6 bygger på samvaro i grupp, där eleverna i samspel med barn och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshem för 10-12 åringar bygger mer på frihet under ansvar. Barnen är inskrivna på Fritidshemmet men deras närvaro styrs av samverkan mellan hem och Fritidshemmet. Mellanmålet serveras i våra lokaler när eleverna slutar skolan.

Under skolloven samverkar fritidshemsverksamheten på skolan och under sommarlovet har vi en samverkan med de övriga kommunala skolorna i kommunen.

Kontakt

Om du har frågor om vår verksamhet, tveka inte att höra av dig eller kom gärna förbi! Kontakta Vasaskolans fritidshem: 08-568 914 92