Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Ledighet från skolan

I samband med införandet av en ny läroplan LGR 11 så tillämpas nya bedömningstekniker för att ge elever ledigt från skolan.

I samband med införandet av en ny läroplan LGR 11 så tillämpas nya bedömningstekniker för att ge elever ledigt från skolan. Förutom att eleverna har en skolplikt på minst 178 dagar så kräver de nya bedömningsteknikerna att eleven är närvarande då vi både tränar och bedömer förmågor på lektionerna. Mot denna bakgrund så råder stor restriktivitet med att bevilja ledighet från skolarbetet.

Inom ramen för fem dagar är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioden då nationella prov genomförs. Ledighet upp till fem dagar per läsår kan beviljas av klassföreståndaren, om önskemål om ytterligare ledighet föreligger är det rektor som beviljar.

Ledighet över 10 dagar skall övervägas mycket noga. För sådan ledighet krävs synnerliga skäl. Semesterresa med familjen eller träningsresa med idrottsklubben bör i normala fall inte ens komma i närheten av synnerliga skäl.

Catarina Olsson, Rektor Vasaskolan

Läsår och ledighet