Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Organisation

Vasaskolans personal är indelade i arbetslag för årskurs F-3, 4-6 samt för resursklasserna

Arbetslag år F-3 omfattar förskoleklassen samt skolåren 1-3 och fritidshemmen. Årskurs F-3 är inrymda i byggnaden Lönneberga med fritidshemmet för årskurs F-2.

Vasaskolan omfattar 12 klasser i skolår 4–6 som inryms i byggnaderna Ryttargården och Lönneberga. Vi har åldershomogena klasser. Fritidshem för eleverna ingår också i arbetslaget år 4-6.

Vasaskolan har också arbetslag för resursklasser samt fritids F-6 för elever med funktionsnedsättning inom AST (autismspektrumtillstånd).

Skolledning

Skolledningen består av rektor Catarina Olsson och skolintendent Ralph Glückman.

Kontaktuppgifter skolledningen