Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Arbetslag 4-6

Vasaskolan omfattar 12 klasser i skolår 4–6 som inryms i byggnaderna Ryttargården och Lönneberga. Vi har åldershomogena klasser. Hemvist för eleverna ingår också i arbetslaget år 4-6.

Årskurs 4-6

Vår målsättning är att skapa trygghet och att arbeta för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna i det framtida kunskapssamhället, både nationellt och internationellt. Vi varierar undervisningen genom att blanda traditionell klassundervisning med undersökande arbetssätt och ämnesövergripande temaarbeten.

Eleverna tränas i det dagliga arbetet i kritiskt tänkande, problemlösning, självständighet och samarbetsförmåga. I vår skola sätter vi värdegrunden i centrum och den löper som en röd tråd genom all vår verksamhet.

Fritidshem

Syftet med hemvist är att erbjuda eleverna en meningsfull fritidsverksamhet. 

Vasaskolans fritidshem för årskurs 4-6